Osztrovszky Antal, vegyészmérnök, szül. Budapesten 1887 dec. 23. Oklevelét a budapesti műegyetemen 1909. szerezte meg. 1909-1918-ig földmívelésügyi minisztérium fennhatósága alá tartozó gödöllői szeszkísérleti állomáson működött. 1918-ban mint kir. vegyész a budapesti m. kir. Erjedéstani Állomás helyettes vezetője lett. 1924-ben a műegyetemen magántanárrá habilitálták. Több ipari szeszgyár állandó műszaki tanácsadója. Kb. 70, magyaros német szakfolyóiratokban megjelent értekezésén kívül főművei: Szeszgyártás gyümölcsökből (Budapast 1917); Gyümölcsök szeszipari feldolgozása; Borgazdasági melléktermékek értékesítése (H.Tóth Jenővél, u. o. 1921).