Nuricsán József, kémikus, szül. Szamosújvárt 1860 máj. 28., megh. Csorváson 1914 szept. 25. 1883-tól 1894-ig tanársegéd volt a budapesti egyetem I. kémiai intézetében. 1894-ben kultur-vegyész, 1903-ban a magyaróvári gazd. Akadémia rendes tanára lett. A Természettudományi Társulat közlönyének társszerkesztője volt. Önálló dolgozatai: Útmutatás a kémiai kísérletezésben (Budapest 1899) ; Kémia és árúismeret (Fillinger Károllyal együtt Budapest 1899) ; Szénvegyületek kémiája (1914), továbbá : Az arsenicum ellenmérgéről ; A sósav synthesise ; A víz és vízgőz analysise; Eladási kísérletek a Faraday-féle törvények bemutatására; A fluorról; Agermaniumről; A szénsavról ; A carbonylsulfid egy új képződési módja ; A tordai sós vizek elemzése ; A málnási széndioxid-forrásokról. Dolgozatai a Természettud. Társulat és az Akadémia kiadványaiban és külföldi folyóiratokban jelentek meg.