Morley
Michelson

Morley, Edward Williams (szül. 1838. jan. 29. Newark, New Jersey, USA - megh. 1923. febr. 24. West Hartford, Connecticut), amerikai vegyész; főként azok a kísérletek tették ismertté, amelyeket A. A. Michelson fizikussal végzett, hogy megállapítsa a Föld relatív mozgását egy feltételezett közegben, az éterben.

Morley 1860-ban végzett a Williams College hallgatójaként, majd természettudományos és teológiai tanulmányokat folytatott. 1868-ban egy ohiói egyházközség lelkipásztora, a következő évtől a Western Reserve College tanára lett. A főiskolával együtt költözött 1882-ben Clevelandbe, ahol a tanintézetből egyetem lett (Western Reserve University). Nyugdíjazásáig, 1906-ig itt tanított. 1873 és 1888 között a clevelandi orvosi egyetemen (Cleveland Medical School) is oktatott.

Morley kutatásai olyan kérdések köré csoportosultak, amelyekhez pontosan meg kellett határozni különféle gázok, elsősorban az oxigén sűrűségét és atomtömegét. Kitűnő kísérletező hírében állt; ezzel hívta fel magára Michelson figyelmét, aki akkortájt a közeli, alkalmazott tudományokat oktató egyetemen (Case School of Applied Science) dolgozott. 1887-ben végezték el a Michelson-Morley-féle kísérlet néven ismertté vált vizsgálatot, amely semmilyen "éterhatást" nem mutatott ki a Föld mozgási irányához képest különböző irányokban mért fénysebességben. Ez az eredmény fontos előzménye volt Albert Einstein speciális relativitáselméletének.

Január KFKI Home >  História - Tudósnaptár