Misángyi Vilmos, mérnök, szül. Pécsett 1880 jún. 8. 1903-ban gépészmérnöki, 1907. műszaki doktori oklevelet szerzett a budapesti József műegyetemen. 1903-1924-ig a Máv.-nál szolgált. 1916-1920-ig a kereskedelmi iskola tanárképző tanára volt. 1909-ben Kopenhágában, 1912. New Yorkban az anyagvizsgálók nemzetközi kongresszusán vett részt. 1920-1926-ig a Máv. fogyasztási szövetkezetének elnöke volt. 1924-ben a budapesti József-műegyetemen a mechanikai technológia nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Főbb munkái: A maradó alakváltozásokról (Budapest 1907); Rapport entre les déformations permanentes produites par traction et par compression (Kopenhága 1909); Ténacité et malléabilité (u. o. 1909); Lisztfeldolgozó iparunk fejlesztésének tanulmányozása (Budapest 1910. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Kossuth-közgazdasági pályadíjával kitüntetve); The differenees between the déformations of though and of plastic materials (New York 1912).