MESKÓ ATTILA, Bp., 1940. ápr. 23., geofizikus. - 1964-ban az ELTE-n szerzett diplomát. A műszaki tud. kandidátusa (1969), doktora (1977). Az MTA tagja (l. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.), 1999 óta főtitkárhelyettese. 1995-99-ben az OTKA Élettelen Természettud. Szakkollégium tagja, 1998-99-ben elnöke, 1998-2000-ben a M. Geofizikusok Egyesülete elnöke. Állami Díj (1978). - 1964-73-ban az MTA Szeizmológiai Obszervatórium gyakornoka, tud. munkatársa. 1973-tól az ELTE geofizikai tanszékén docens, 1980-tól egy. tanár, 1985-1999 között tszv. egy. tanár. 1966-1983 között a Geofizikai Kutató Vállalat szakértője. - Kut. területe: geofizikai adatok számítógépes feldolgozása és értelmezése, új algoritmusok kidolgozása. A hazai digitális szeizmika meghonosítója. Kidolgozta a gravitációs térképek szűrését, ami több olajmező felfedezését segítette. Részt vett vagy irányította több létesítmény földrengésbiztonságának meghatározását. Vizsgálta a környezettud.-ban a földtud. szerepét, és geofizikai módszereket alkalmazott környezetvédelmi és régészeti feladatok megoldásában. 1984-ben bevezette az angol nyelvű oktatást külföldi hallgatók részére. Jelentős tankönyvírói munkássága is. Az Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica szerk.biz. tagja.

F. m.: Two dimensional filtering and the second derivative method (Geophysics, 1966); Digital filtering. Applications in Geophysical Exploration for Oil (Bp.-London-Boston-Melbourne-New York, 1984); Reduced Bouguer-anomaly map of Hungary and an attempt at its interpretation (Rendiconto Soc. Geol. Italiana, 1986); Gravity and Magnetics in Oil prospecting (Magne, 1987); Bevezetés a geofizikába (Bp., 1989); Rugalmas hullámok a Földben (Bp., 1994).

Székfoglaló: Szeizmikus hullámok, szeizmikus képek a Föld belsejéről. Elhangzott: 1991. márc. 25.; Környezettudomány, környezeti geofizika. Elhangzott: 1996. ápr. 10. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999).

Burucs Kornélia