Méhes Zoltán (nyéki), mérnök, szül. Csallóköznyéken 1870 jan. 24. Tanulmányait Budapesten végezte, 1897. a műegyetemen az út- és vasútépítési tanszék tanársegéde, majd adjunktusa lett, 1906. műegyetemi meghívott előadó, 1915. rendkívüli, majd rendes tanár. Foglalkozott út- és vasútvonalak nyomjelzésével és vasutak tervezésével. Résztvett több vasút építésében is. Főműve: A külső sinszál felemelése kanyarulatokban (1906).