Mednyánszky, Dénes báró, geológus, az utolsó selmeczi bányagróf, szül. Vészeién (Nyitra vin.) 1830 nov. 19., megh. 1911 dec. 28. Bécsben. 1867-ben selmeczi bányagróf, később országgyűlési képviselő, majd Trencsén vármegye főispánja lett. 1896-ban értékes könyvtárát a budapesti Eötvös-kollégiumnak ajándékozta. A M. Tud. Akadémia 1865. levelező tagjává választotta. Főbb művei: Földtani séta hazánk néhány érdekes vidékén (1851); A mésznek geológiai és technikai jelentősége Magyarországon (Pest 1870); A Gotthard-alag vájása (1874). A családnak általa írt történetét kéziratban a Magyar Herald, és Genealógiai Társaság őrzi.