Máthé Imre születésének 100. évfordulója

Debrecen, Hajdú-Bihar vm., 1911. jan. 21. . Budapest, 1993. máj. 02.

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a hazai és nemzetközi botanika kiváló egyénisége. A hazai gyógynövény produkcióbiológiai kutatások elindítója.

A Debreceni Református Kollégium gimnáziumában 1929-ben érettségizett, majd a Debreceni Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, 1934-ben középiskolai tanár diplomát nyert, természetrajz-kémia szakból. Florisztikai kutatásai alapján bölcsészdoktor (1933). A Tisza István Tudományegyetem Növénytani Tanszékén oktatott (demonstrátor, gyakornok, adjunktus). 1940-ben magántanári címet szerzett, 1941-1944 a tanszék és a botanikus kert mb. vezetője. 1942-től a Debrecen-Pallagi Mezőgazdasági Akadémia főiskolai tanára volt. 1944/45-ben előbb Kolozsváron, majd Keszthelyen a Mezőgazdasági Akadémián, 1946-tól az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Debreceni Osztályán, a Növénytani Tanszék rk. tanáraként tevékenykedett. 1949-ben Budapestre az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Növénytani Tanszékére került, tanszékvezető egyetemi tanári kinevezéssel. 1950/51-ben, majd 1955/56-ban az egyem rektorává választották. Nevéhez fűződik az Egyetem Gödöllőre való kiköltöztetése.

Oktatói pályafutása 1956-ban félbetört, mivel a forradalomban való részvétellel kapcsolatos hamis vádak alapján eltávolították az egyetemről. 1957-64. között a Gyógynövény Kutató Intézet tudományos munkatársa, főmunkatársa, majd osztályvezetője, az intézet budakalászi botanikus kertjének létrehozója volt. 1964-től nyugdíjba vonulásáig, s azt követően haláláig az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója volt.

1952-ben a tudományok doktora, 1954-ben az MTA levelező, 1970-ben az MTA rendes tagjává választotta.

Fő kutatási területei: az Alföld, Erdély és az Északkeleti Középhegység flórjának kutatása. A rét-legelő, így a réttipológiai kutatásoknak, az ökológiai szemléletű növényi produkció vizsgálatoknak, gyógynövények hatóanyag változékonyságának (pl. hatóanyag térképezés) elindítója. Termesztett növények honosítási és társítási kutatásai közül az árasztás nélkül termeszthető szárazrizs nemesítése kiemelkedő jelentőségű. Számos elismerésben részesült, 1956-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. Iskolateremtő és nemzetközi vonatkozásban is újszerűek a kamilla, a kis télizöld meténg, az orvosicsucsor-félék hazai hatóanyag térképezési és változékonysági kutatásai.

Publikációinak száma (könyv, könyvrészlet, szakcikk) meghaladja a 300-at. Több évtizeden át, haláláig főszerkesztője és szerzője volt a Magyarország Kultúrflórája c. tudományos monográfia sorozatnak.

Szakmai közéleti tevékenysége során számos jelentős tisztséget töltött be.

Prof. Dr. Máthé Ákos