Massány Ernő (massányi), meteorológiai és aviatikai író, szül. Kispalugyán (Liptó vm.) 1878 nov. 26. Tanulmányai végeztével Ógyallán a csillagvizsgáló intézetben s a meteorológiai obszervatóriumban működött, majd a m. kir. országos meteorológiai intézet asszisztense lett. Nagy tevékenységet fejtett ki a magyar aviatika megteremtése körül. 1910-ben a Magyar Aero-Club alapításában vett részt, 1911. pedig megalapította a Magyar Géprepülők Szövetségét. Utóbbi - az Aero-Club megszűnte után - Magyar Aero-Szövetséggé alakult át, melynek M. ügyvezető igazgatója. Tagja az aviatikai Commission Permanente Internationalenak s megalapítója az Aero című első hazai aviatikai szaklapnak. Főbb munkái: Adalékok a Jupiter megfigyelésének történetéhez (Budapest 1904); A felsőbb légrétegek meteorológiai viszonyainak kutatása (u. o. 1908). Munkatársa e Lexikonnak is.