MARX GYÖRGY, *Bp., 1927. máj. 25., megh. Bp., 2002. dec. 2., fizikus. 1950-ben az ELTE-a matematika-fizika-csillagászat szakon végzett és szerzett egy. doktori oklevelet. A fizikai tud. kandidátusa (1956), doktora (1960). Az MTA tagja (l. 1970. febr. 4., r. 1982. máj. 7.). 1968-tól a Nemzetközi Asztronautikai Akad. (Párizs), 1982-90-ben a Fizikatanítás Kutatása Nemzetközi Csoport (GIREP) alelnöke, 1992-93-ban az IUPAP alelnöke, 1983-tól az Európai Akad. (London) tagja, 1972-től a Nemzetközi Neutrínó Biz. elnöke, 1995-től a Pugwash m. nemzeti biz. elnöke; 1976-80-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társ. főtitkára, 1980-84-ig, majd 1990-98-ig elnöke, 1998-tól t. elnök. 1995-től a Közoktatási Modernizációs Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kossuth-díj (1953), Akadémiai Díj (1963), Apáczai Csere János-díj (1979), Szent-Györgyi Albert-díj (1993), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1997), az Arany János Közalapítvány a Tud.-ért Nagydíja (1998, MTA). - 1948-49-ben a Pázmány Péter Tud. egy. csillagászati tanszékén, 1949-70-ben az ELTE elméleti fizikai tanszékén oktató, 1961-től egy. tanár. 1970-92 között az atomfizikai tanszék tszv. egy. tanára, 1992-97-ben egy. tanár, 1997-től prof. emeritus. Vendégprof. volt Bécs, Kioto, Lahore, Mexikó, Nanking, Stanford egy.-ein. - Kut. területe: neutrínók (és gyenge kölcsönhatások) fizikája és asztrofizikája. A részecskefizika mo.-i meghonosítója. 1951-ben orosz és amerikai fizikusoktól függetlenül felfedezte a leptontöltés megmaradását. Számos nemzetközi konferencia szervezője és résztvevője. Kiemelkedő ismeretterjesztő tevékenysége. 1972-82-ben részt vett az új természettud. tantervek kidolgozásában, amivel a modern fizika iskolai oktatását segítette elő. 1956-tól a Fizikai Szle főszerk., 1988-95-ben az IUPAP Int. Newsletter in Physics Education szerk.

F. m.: Kvantummechanika (Bp., 1957; 3. kiad. 1971; oroszul 1962; csehül 1965; 2. kiad. 1968); Túl az atomfizikán (Bp., 1960; szlovákul 1963); Jövőnk az Univerzum (Bp., 1969); A kimeríthetetlen anyag (Bp., 1975; 2. kiad. 1976); Életrevaló atomok (Bp., 1978); Jövőidőben (Bp., 1979); Atomközelben. Társszerző (Bp., 1980); A bűvös kocka. Többekkel (Bp., 1981; bolgárul 1983; angolul 1987); Fizika a gimnáziumok I. osztálya számára. Többekkel (Bp.-en 19 kiadás; angolul 1990; spanyolul 1995; kínaiul 1997); T'he Voice of the Martians (Bp.,1994,1996,1998); Atommag-közelben (Szeged,1996); Szilárd Leó (Bp.,1997); A marslakók érkezése (Bp., 2000; angolul 1997).

Irod.: M. Gy.-öt köszöntik tanítványai (Fizikai Szle, 1987); Berényi Dénes: M. Gy. 70 éves, Pál Lénárd: Baráti köszöntés (Fizikai Szle, 1997).

Székfoglaló: A leptontöltés megmaradása. Elhangzott: 1971. márc. 27. (Fizikai Szle, 1971); Az Univerzum termodinamikája. Elhangzott: 1983. ápr. 27.

Burucs Kornélia