Maderspach Livius, bányászati iró, M. Károly fia, szül. Ruszkabányán 1840 febr. 1. Felsőbb tanulmányait Grácban, Karlsruheban és a selmeczi bányászati akadémián végezve, 1871. a gömörvármegyei Berzétén bánya- és kohógondnok, 1897. a Hernádvölgyi vasipar r. t. bányaigazgatója lett; 1901. az Unio r. t. szolgálatába lépett Zólyomban. 1899-ben bányatanácsosi címet kapott. Művei a Bányászati és Kohászati Lapok hasábjain főkép a vasérc- és széntelepek bányageológiai viszonyaival foglalkoznak. Legismertebb műve Magyarország vasércfekhelyei címen a Kir. magy. Természettudományi Társulat kiadásában 1880-ban jelent meg. Megírta továbbá édesanyja élettörténetét.