História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
 2022  December
H K Sz Cs P Sz V
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Előzetes       Olvass el!

Évfordulók:
Emlékeztetők:
A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N NY O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^        Név:  

2022.
dec. 5.
Telegdy-Kováts László születésének 120. évfordulója
Galgócz, 1902. dec. 5. - Budapest, 1987. máj. 11.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
1925-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett a budapesti műegyeteme. 1927-ben műszaki doktori oklevelet szerzett, és az Országos Kémiai Intézethez került segédvegyészként, csakhamar az intézet igazgatója lett. 1942-1948-ig a Magyar Cukoripar Rt. műszaki igazgatója. 1948-tól a Cukoripari Központban kísérletügyi csoportvezető, 1949-50-ben a Könnyűipari Minisztérium Cukoripari Főosztályának vezetője lett. 1951-1972-ig a BME élelmiszerkémiai tanszék egyetemi tanára. 1952-ben a Vegyészmérnöki Kar dékánhelyettese, 1952-től 1955-ig, majd 1957-ben dékánja. Figyelemre méltó, korszerű élelmiszeranalitikai eljárások gyakorlatát dolgozta ki, szervezte meg, valamint a táplálkozástan modern, dinamikus szemléletű oktatását alakította ki.

Web dokumentumok

2022.
dec. 5.
Occhialini, Giuseppe Paolo Stanislao születésének 115. évfordulója
Fossombrone, Olaszország, 1907. dec. 5. - Párizs, Franciaország, 1993. dec. 30.

Olasz kísérleti fizikus
Firenzében diplomázott 1929-ben. Utána fizikus apja tanácsára Cambridge-be ment posztgraduális képzésre. Itt Patrick Blackettel közösen dolgozva, az ionizáló részecskék pályáját észlelő Wilson-féle ködkamrát a kozmikus sugárzás vizsgálatára szolgáló automatikus berendezéssé fejlesztették. 1932-ben ezzel fedezték fel a pozitronokat a kozmikus sugárzásban. 1937 és 1944 között Braziliában, Sao Pauloban működött az egyetemen. Ide az ukrajnai születésű orosz, de olasz állampolgár Gleb Wataghin (1899-1986) hívta meg, aki a világháború alatt innen igyekezett fenntartani a tudományos együttműködést az egymással ellenséges országok fizikusai között. 1947-ben Occhialini és braziliai egyetemi tanítványa, César Lattes már Bristolban, C.F.Powel kutatócsoportjában dolgozott, itt találták meg kisérletileg, fotográfiai nyomjelzéses módszerrel a Yukava által 1935-ben megjósolt pionokat. 1979-ben fizikai Wolf-díjat kapott. Milánóban az egyetemen, ahol tanított, a fizikai intézetet, a városban egy teret, szülővárosában alapítványt neveztek el róla, az olasz fizikai társulat pedig díjat alapított az emlékére. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2022.
dec. 4.
Pogány János (Piufsich) születésének 115. évfordulója
Bezenye, 1907. dec. 4. - Budapest, 1983. ápr. 6.

Piarista matematikatanár
Vácott, Debrecenben, Szabadkán, majd Budapesten tanított a piarista gimnáziumban. 1957. nov. 29-én Beke Manó-díjat kapott.
Esterházy Péter: "A budapesti Piarista Gimnáziumba jártam, nagyon fontos hely az életemben. Volt ott egy legendás matematikatanár, Pogány János. A Pogány. Nagyon szenvedélyes ember volt, minden butaságot, nem tudást személyes fájdalomként élt át, illetve sértésnek, a teremtés iránti pimaszságnak vett. Lenyűgöző és félelmetes volt..."
Rónay László: "Pogány János azonban vitathatatlanul zseniális matematikatanár volt. Károlyházi Frigyestől Esterházy Péterig mindenki egyetért ebben."... "Félelmetes volt és aranyszívű. Oroszlán és szeretetre méltó. Bömbölt, s ha sérelem érte, olyan halkan szólt, hogy a légy zümmögését is hallani lehetett. Tőle tanultam meg, hogy a tanárság különleges színészi képességeket kíván. Ha ezek hiányoznak, marad az átlag. Akit magával ragadott, a tudomány jelese lett. Ám mindenkitől megkövetelte, hogy legalább lépkedni próbáljon."

Web dokumentumok

2022.
dec. 4.
Perelman, Jakov Izidorovics (Yakov Isidorovich) születésének 140. évfordulója
Bialystok, Orosz Birodalom (ma Lengyelország), 1882. dec. 4. - Leningrád, Szovjetunió, 1942. márc. 16.

Lengyel származású orosz-szovjet tudománynépszerűsítő író
Apját korán elvesztette, özvegy édesanyja nevelte fel, később drámaíróvá lett testvérével együtt. Szentpéterváron erdészként diplomázott, de már egyetemi tanulmányai közben is írt természettudományokat népszerűsítő cikkeket. Az igazi sikert az először 1913-ban megjelent "Szórakoztató fizika" c. könyve hozta meg számára. Ekkor kezdődött levelezése a szintén lengyel származású Ciolkovszkijjal, aki elsők között ismerte fel írói tehetségét és szakmai tanácsaival segítette csillagászati témájú könyveinek megírását. Rendkívül termékeny szerző volt, könyvei közül számosat több nyelvre is lefordítottak. Magyarul az alábbiak jelentek meg: A végtelen csillagvilág (1950), Szórakoztató mechanika (1950), Szórakoztató algebra (1952,1955, 1975), Szórakoztató geometria (1953), Szórakoztató számtan (1956), Matematikai történetek és rejtvények (1979). Könyveinek újabb kiadásait mindig újra és újra átdolgozta, aktualizálta. 1942-ben a Leningrádot körülvevő náci német csapatok blokádja következtében előbb orvosnő felesége, majd két hónappal később ő maga is a teljes kimerültség állapotába jutott és az éhínség áldozatául esett. (Nem rokona Grigorij Perelman ma élő matematikusnak.) (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2022.
dec. 3.
Gimesi Nándor István születésének 130. évfordulója
Kiskomárom, 1892. dec. 3. - Budapest, 1953. júl. 16.

Cisztercita botanikus, növényfiziológus, citológus, hidrobiológus, egyetemi tanár
Mint ciszterci szerzetes 1913-17-ben teológiai és természetrajzi tanulmányokat folytatott. Budapesten 1920-ban avatták bölcsészdoktorrá. 1918-tól középiskolai tanár volt Budapesten, Egerben és Székesfehérvárott. Külföldi tanulmányok után 1927-től ny. rk. tanár. 1943-tól 1952-ig a budapesti egyetem tanára, a növényélettani tanszék, majd haláláig a botanikus kert vezetője volt. Fiatal korában a fitoplankton kutatásával foglalkozott, igazi szakterületévé azonban a növényélettan és sejttan vált, amelynek egyik magyarországi megalapozója. Jelentősen fejlesztette a mikrofotográfia technikáját is. 1948-tól az MTA tagja.

Web dokumentumok

2022.
dec. 3.
Challis, James halálának 140. évfordulója
Braintree, Essex, Anglia, 1803. dec. 12. - Cambridge, 1882. dec. 3.

Brit lelkész, csillagász
1826-ban választották tanárrá a cambridge-i Trinity College-ban, 1830-ban szentelték fel. 1836-ban lett a csillagászat professzora és a cambridge-i obszervatórium igazgatója. Tudományos folyóiratokban 225 matematikai, fizikai és csillagászati tárgyú dolgozatot közölt, legfontosabb eredményeit 12 kötetben tette közzé. A csillagászat történetének azért híres alakja, mert elszalasztotta a Neptunusz bolygó felfedezését. Ez a hiba nem befolyásolta karrierjét, bár az obszervatórium élén 1861-ben Adams követte, professzori székét élete végéig megtartotta.

Web dokumentumok

2022.
dec. 3.
Richards, Ellen Henrietta Swallow születésének 180. évfordulója
Dunstable, Massachusetts, USA, 1842. dec. 3. - Boston, 1911. márc. 30.

Amerikai vegyész, ökológus
A levegő, a víz és a táplálkozás terén folytatott újító szándékú tanulmányaival megteremtette az egészségügyi tervezés és a háztartástan tudományágát. Ő volt az első amerikai nő aki a kémiában a B.A. fokozatot elérte, az MA-t pedig a Vassar Főiskolán a vasérc kémiai analíziséért. Marion Talbottal együtt alapítói voltak a Diplomás Nők Amerikai Társaságának. A szervezet céljának azt tartották, hogy a diplomás nők összefogjanak, segítsék nőtársaikat és megnyissák az ajtót a nők felsőfokú oktatása előtt.

Web dokumentumok

2022.
dec. 2.
Matics Árpád halálának 50. évfordulója
Budapest, 1892. ápr. 28. - Budapest, 1972. dec. 2.

Gépészmérnök
1914-ben szerzett oklevelet a budapesti műegyetemen. 1914-1915-ben Zipernowsky Károly tanársegédje, 1915-1925-ig a Magyar Acélművek mérnöke volt. 1926-1951-ig a Ganz Villamossági Gyárban távvezeték-tervező és -építő. 1935-1936-ig a Törökország K-i részén fekvő Diyarbekir város vízerőtelepének tervezését és felszerelését irányította. 1943-1944 között vezette a Mátrai Erőmű Hatvantól a fővárosba vezető távvezeték-rendszerének építését. 1951-től a Villamos Hálózati Fejlesztő és Tervező Vállalatnál dolgozott.

Web dokumentumok

2022.
dec. 2.
Kántás Károly születésének 110. évfordulója
Sóly, 1912. dec. 2. - Bécs, Ausztria, 1991. márc. 3.

Geofizikus, egyetemi tanár
A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán szerezte matematika-fizika szakos tanári diplomáját. Az 1930-as évek közepén állt az EUROGASCO, majd a MAORT szolgálatába. Somogy és Zala megyei területeken végzett geofizikai méréseket. Az államosítás után Nagykanizsán a kőolajbányászat fúrólyukszelvényezési munkáit irányította. Kiemelkedő szerepe volt több geofizikai módszer kidolgozásában, bevezetésében. 1952-ben a soproni Bányászati, Kohászati és Erdészeti Egyetemen megszervezte az önálló geofizika tanszéket. Az 1956-os forradalom után Ausztriába távozott, ahol az osztrák állami olajvállalat, az ÖMV geofizikai tanácsadójaként dolgozott, valamint geofizikát oktatott a leobeni bányászati egyetemen.

Web dokumentumok

2022.
dec. 2.
Marx György halálának 20. évfordulója
Budapest, 1927. máj. 25. - Budapest, 2002. dec. 2.

Fizikus
Pedagógus szülők gyermeke. A Lónyay utcai Református Gimnáziumban érettségizett 1945-ben. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte matematika-fizika-kémia szakon és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fejezte be fizikusként. Másodéves korában csillagász-demonstrátor volt, majd Lassovszky Károly kényszerű távozása után Novobátzky Károly gyorsan fejlődő elméleti fizikai tanszékén talált helyet magának. Hamarabb doktorált, mint átvette egyetemi diplomáját. 28 éves korában már Kossuth-díjat kapott, többek között "a fermionok töltésének megmaradásáról írt munkájáért". 34 éves korában lett egyetemi tanár, 1970-től az atomfizikai tanszék vezetője. Kiváló egyetemi tankönyvek (pl. Kvantummechanika) és a művelt nagyközönség számára szóló ismeretterjesztő könyvek (pl. Gyorsuló idő) szerzője. Számos nemzetközi konferenciát szervezett Magyarországon, miközben közeli kapcsolatokat ápolt a hazánkból elszármazott, külföldön élő tudósokkal (pl. Wigner Jenővel, Teller Edével). A 70-es évektől kezdve foglalkozott a természettudományok oktatásának reformjával, próbálkozott a sikeres külföldi projektek (SCIS, Nuffield) hazai adaptációjával, sőt, általa kimunkált, integrált természettudományos tantárgyak (Anyagszerkezet, Anyagfejlődés) bevezetésével. Előszeretettel pártolta itt is a nem konvencionális megoldásokat. Szaktudományos érdeklődése fokozatosan fordult a neutrinofizika felé, ez a téma haláláig foglalkoztatta. Számos tanítványa professzor ma már a világ különböző egyetemein. Az általa megreformált Fizikai Társulat, s annak folyóirata, a Fizikai Szemle, melynek 45 éven át aktív főszerkesztője volt, létükben őrzik az erős akaratú és óriási munkabírású fizikus maradandó emlékét. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2022.
dec. 2.
Comas Sola, José (Comas y Solá, Josep) halálának 85. évfordulója
Barcelona, Spanyolország, 1868. dec. 19. - Barcelona, 1937. dec. 2.

Spanyol-katalán csillagász
A Spanyol Akadémia barcelonai Fabra Obszervatóriumának igazgatója 1903-37 között. Főleg a Naprendszer égitestjeivel foglalkozott. A 19. sz. végétől széles körben elterjedt elképzeléseket az ún. Mars-csatornákról (mint esetleg értelmes lények alkotásairól) megfigyelésekkel cáfolta. Fontos méréseket végzett a Mars és Szaturnusz tengelyforgására vonatkozóan. Tanulmányozta a Vénusz és a Jupiter légkörét. Elsőként feltételezte, hogy a Titan, a Saturnus holdja légkörrel rendelkezik. Két új üstökös (32/P és C1925 F1), valamint 11 kisbolygó felfedezője. Sok cikkben népszerűsítette a csillagászatot. A Spanyol és Amerikai Csillagászati Társaság alapítója és első elnöke (1911). Jelentős geofizikai munkát végzett a földrengés és vulkán-kutatás terén. A Spanyol Tudományos Akadémia tagja, nevét az 1655.sz. kisbolygó és két üstököse is őrzi. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2022.
dec. 2.
Leloir, Luis Federico halálának 35. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1906. szept. 6. - Buenos Aires, Argentina, 1987. dec. 2.

Argentin biokémikus, Nobel-díjas
Párizsban született, de családja még az ő kisgyermekkorában Argentinába települt át. A Buenos Aires-i egyetemen, majd Cambridge-ben végezte tanulmányait. A Buenos Aires-i egyetemen kezdte kutatómunkáját Bernardo Houssay mellett a szénhidrátok anyagcseréjének területén. 1943-ben, részben politikai okokból, az Egyesült Államokba távozott, két éven keresztül itt kutatott. 1945 után ismét Buenos Aires-ben, az Instituto de la Fundación Campomar-ban dolgozott, melynek 1947-től igazgatója is volt. Fő kutatási területe a cukornukleotidok szerkezetének meghatározásáért és a szénhidrátok bioszintézisének kutatásáért 1970-ben Nobel-díjat kapott. Kutatási eredményei jelentősen hozzájárultak a galaktozémia diagnózisához és gyógykezeléséhez.

Web dokumentumok

2022.
dec. 2.
Zeldovics, Jakov Boriszovics (Zeldovich, Yakov Borisovich) halálának 35. évfordulója
Minsk, Szovjetunió, 1914. márc. 8. - Moszkva, 1987. dec. 2.

Szovjet fizikus, csillagász
Szentpéterváron tanult és dolgozott 1941-ig, amikor az intézetét evakuálták és vele együtt ment Kazányba. 1943-tól Moszkvában élt. Fontos szerepet játszott a szovjet nukleáris- és termonukleáris fegyver kifejlesztésében. Atommagfizikai kutatásokkal, asztrofizikával és kozmológiával foglalkozott. A 70-es évek elején jött rá arra, hogy a gravitáció rendkívül érdekes alakzatokat hoz létre. Úgy gondolta, az univerzum szerkezete egy fürdőkád felszínén véletlenszerűen képződő habhoz hasonlít. Ahogy a fürdővíz tetején a kis és nagy buborékok összeállnak, úgy állnak össze a galaxisok is, közöttük pedig óriási üres térségek húzódnak, ahol gyakorlatilag nincsen semmi. Ezt akkor senki sem fogadta el, mert az univerzumnak akkor még kis tartományát ismertük. Ez a helyzet csak a 80-as években változott meg. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választják 1983-ban. Halála után 2001-ben tiszteletének adózva a csillagászok róla nevezték el a 11438 számú kisbolygót.

Web dokumentumok

2022.
dec. 1.
Klaus Mihály halálának 230. évfordulója
Pozsony, 1719. jan. 16. [26.] - Bécs, Ausztria, 1792. dec. 1.

Jezsuita fizikatanár, tankönyvíró
Matematikát tanított Kassán és Budán, természettant a bécsi egyetemen, és a bécsi Theresianumban, majd természetjogot a nagyszombati egyetemen. Előadásaiban és tankönyveiben korának haladó szemlélete nyilvánul meg. Fő műve, a Philosophia naturalis seu Physica generalis et particularis (Természetfilozófia, avagy fizika), Bécsben jelent meg 1756-ban. Kritikusan vizsgálta Descartes és Newton eltérő fizikai szemléletét. Legfőbb érdeme a korszerű természettudomány meghonosítása, és a következő tanár-nemzedék szemléletének alakítása. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2022.
dec. 1.
Inkey Béla születésének 175. évfordulója
Pozsony, 1847. dec. 1. - Szombathely, 1921. aug. 31.

Geológus, agrogeológus
1871-től a freibergi bányászati akadémia hallgatója volt. 1874-1891-ig a Magyar Állami Földtani Intézet geológusa, főgeológusa és az általa megszervezett Agrogeológiai Osztály vezetője 1891-1897-ig, majd taródházai birtokán gazdálkodott 1897-től. 1875-ben Szabó Józseffel hosszabb tanulmányutat tett Szerbiába, Görög- és Törökországba. 1893-1895-ig a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a szőlészeti és borászati tanfolyamon az agrogeológia előadó tanára volt. Mexikóban részt vett a X. Nemzetközi Geológiai Kongresszuson, majd az USA-n keresztül tért haza 1906-ban. Agrogeológiai kutatásokkal, elsősorban az Alföld geológiai felvételezésével foglalkozott. Nevéhez fűződik a nagyági érclelőhely és környéke, az Erdélyi Érchegység geológiai viszonyainak feltérképezése. Jelentős eredményeket ért el a Balkán-félsziget földtani felépítésének vizsgálata terén. Tudományos eredményei elismeréseként 1887-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 1877-1881 között a Magyarhoni Földtani Társulat első titkára, 1912-től tiszteleti tagja volt.

Web dokumentumok

2022.
dec. 1.
Bartel János születésének 160. évfordulója
Kepa Bogumiłowicka, Tarnow mellett, Lengyelország (ebben az időben az Orosz Birodalom része), 1862. dec. 1. - Budapest, 1945. jan. 31.

Gépészmérnök
Diplomáját a lembergi (Lviv) műszaki egyetemen 1885-ben szerezte. Utána I. N. Franke mechanika-professzor, a Lengyel Tudományos Akadémia tagja meghívta tanársegédjének, 1887-ben a magyaországi korompai vasgyárba került, ahol egy év múlva megbízták a gyár teljes átszervezésével és bővítésével. 1900-ban a korompai, salgótarjáni és ózdi gyárak egyesülésével létrejött Rimamurány-Salgótarjáni Vas- és Acélművek budapesti központjának főmérnöke lett. Az egyesült gyárak kohóinak korszerűsítése céljából tanulmányutakat tett Németországban, Belgiumban, Angliában és maga is végzett vas- és anyagvizsgálatokat.

Web dokumentumok

2022.
dec. 1.
Lobacsevszkij, Nikolaj Ivanovics (Lobachevsky, Nikolai Ivanovich) születésének 230. évfordulója
Nyizsnyij Novgorod, Oroszország, 1792. dec. 1. - Kazany, 1856. febr. 24.

Orosz matematikus
1811-ben szerezte meg a kazányi egyetem diplomáját. 1814-ben az egyetemen oktatott, 1822-ben professzor, 1827-ben az egyetem rektora lett. 1846-ban romló egészségi állapota miatt elbocsátották az egyetemről. A hiperbolikus geometria egyik megalkotója. Eredményeit egy kazányi folyóiratban publikálta 1829-30-ban, majd 1840-ben egy Berlinben megjelent könyvben is közölte. A közlésben megelőzte Bolyai Jánost, akinek Appendix-e 1831-ben jelent meg. Lobacsevszkij haláláig nem tudott Bolyai munkájáról, aki pedig később értesült Lobacsevszkij eredményeiről. Lobacsevszkij hiperbolikus geometriára vonatkozó eredményeinek sem volt életében jelentős visszhangja. Mindkettejük eredményeire elsősorban Riemann munkássága nyomán figyelt fel a matematikai világ. Ma a hiperbolikus geometriát Bolyai-Lobacsevszkij-geometriának nevezik.

Web dokumentumok

2022.
dec. 1.
Hardy, Godfrey Harold halálának 75. évfordulója
Cranleigh, Anglia, 1877. febr. 7. - Cambridge, 1947. dec. 1.

Angol matematikus
A Cambridge-i Trinity College-ben tanult, majd 1919-ig itt is tanított. 1919-től 1931-ig Oxfordban volt matematikaprofesszor, ekkor visszatért Cambridge-be, itt tanított 1942-ig. Elsősorban az analízis és az analitikus számelmélet területén ért el jelentős eredményeket. 1911-től kezdve szorosan együttműködött Littlewooddal, számos fontos eredmény fűződik kettejük nevéhez. A Hardy-Littlewood-Pólya: Inequalities (Egyenlőtlenségek) könyv alapműnek számít. S. Ramanujan matematikai eredményeit Hardynak küldte el, ennek hatására lehetővé tette, hogy Ramanujan Cambridge-be jöjjön, évekig együtt dolgoztak. Ramanujan számos tételét Hardy bizonyította matematikai szigorúsággal. Egész pályája során a tiszta matematika művelésének híve volt, és nem tartotta fontosnak a gyakorlati alkalmazásokat. Sajátos módon a nevéhez fűződő Hardy-Weinberg-szabálynak igen nagy gyakorlati jelentősége van a populációgenetikában.

Web dokumentumok

2022.
dec. 1.
Yamasaki, Minoru születésének 110. évfordulója
Seattle, Washington, USA, 1912. dec. 1. - Detroit, Michigan, 1986. febr. 6.

Japán-amerikai építész
1934-ben diplomázott. A gazdasági világválságot követő időben eleinte nehezen talált munkát. 1937 és 1949 között New York-i építészirodákban dolgozott, majd két kollégájával együtt céget alapított. Tervezett Szaúd-Arábiában, Japánban, Spanyolországban is. Nevéhez fűződik több épület, legismertebb épületei a New York-i Világkereskedelmi Központ (World Trade Center) 110 emeletes ikertornyai voltak. Ezek tervén 1970-ben kezdett dolgozni Emery Roth társaságában. A két 110 emeletes, acélszerkezetes, üvegfüggöny falú torony magasabb volt az Empire State Buildingnél is. Tervezett számos más felhőkarcolót és repülőtéri épületet is. Yamasaki nem érte meg leghíresebb épülete pusztulását 2001. szeptember 11-én. Egyes források szerint 1987-ben, mások szerint 1986-ban hunyt el.

Web dokumentumok
eXTReMe Tracker