História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
 2022  Július
H K Sz Cs P Sz V
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Előzetes       Olvass el!

Évfordulók:
Emlékeztetők:
A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N NY O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^        Név:  

2022.
júl. 5.
Czabán Izsák (Zabanius Isaac) születésének 390. évfordulója
Brogyán, 1632. júl. 5. - Nagyszeben, 1707. márc. 18.

Filozófus, teológus, atomista filozófiai író
Tanulmányait Sopronban és Wittenbergben végezte, itt ismerte meg Bayer Jánost, későbbi eperjesi tanártársát. Wittenbergi mintára itthon, Breznóbányán metafizikai és teológiai disputákat rendezett. 1661-ben iskolaigazgató-helyettes majd iskolaigazgató lett. 1667-1670-ig az eperjesi evangélikus teológiai főiskola tanára. 1676-1687 között a nagyszebeni evangélikus főiskolán a teológia és a filozófia tanáraként működött. Filozófiai nézeteiben a haladó P. Gassendi-féle materialista tendenciájú atomisztika híveként szembefordult a katolicizmus skolasztikus-arisztotelészi filozófiájával. 1687-től haláláig pap volt. Czabán rendkívüli termékeny író volt. Kiterjedt munkásságából azonban csak egy műve foglalkozik kimondottan természettudományos kérdéssel, az atomok létét bizonyítja huszonnégy érv segítségével.

Web dokumentumok

2022.
júl. 5.
Nendtvich Károly Miksa halálának 130. évfordulója
Pécs, 1811. dec. 31. - Budapest, 1892. júl. 5.

Orvos, kémikus, műegyetemi tanár
A pesti egyetem orvosi karán 1836-ban szerzett oklevelet. 1836-1840-ben tanársegéd a kémiai és botanikai tanszéken, 1841-ben egyik alapítója a Magyar Természettudományi Társulatnak. A hazai kőszenek egyik első kutatója. 1843 és 1847 között az Iparegyesületben népszerű előadásokat tartott a kémiai technológiákról. 1847-től a József Ipartanoda (a Műegyetem jogelődje) kémia és technológia tanára, 1847-ben hosszabb külföldi tanulmányutat tett. A szabadságharc bukása után elmozdították állásából, haditörvényszék elé állították. 1850-ben foglalhatta el ismét állását. 1855-ben észak-amerikai tanulmányutat tett, 1873-1874-ben a műegyetem rektora. 1884-1887-ben képviselő. Tudományos működése elsősorban az analitikai kémia területére esett. Értékes munkát fejtett ki az ország természeti kincseinek, elsősorban ásványvizeinek és kőszeneinek megismerésében. Botanikával is foglalkozott, Pécs flórájának egyik leírója. 1845-től az MTA tagja. Apja Nendtvich Tamás.

Web dokumentumok

2022.
júl. 5.
Balog Mór halálának 95. évfordulója
Pest, 1854. márc. 8. - Budapest, 1927. júl. 5.

Fizikatanár
Elsők között volt az országban, akik tanulókísérletekre alapozva tanították a fizikát. Szenvedélyes eszközkészítő volt, szertárát és bemutatóóráit gyakran látogatták meg kollégák és tanárjelöltek is az egyetemről. Az akkoriban létezett Fizikai földrajz nevű tantárgyhoz színvonalas tankönyvet írt, melyben széleskörű meteorológiai és csillagászati ismereteket közölt a 14 évesek számára érthető nyelven. Szilárd Leót is ebből a könyvből tanította. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2022.
júl. 5.
Kossel, Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht halálának 95. évfordulója
Rostock, Németország, 1853. szept. 16. - Heidelberg, 1927. júl. 5.

Német biokémikus, Nobel-díjas
A Német Egyetem (ma Strasbourgi Egyetem) elvégzése után (1878) itt és a Berlini Egyetem Élettani Intézetében dolgozott, majd 1895-ben a marburgi Élettani Intézet élettanprofesszora és igazgatója lett. 1901-ben Heidelbergben a Fehérjekutató Intézet vezetésével bízták meg. Elsősorban a fiziológiai kémia területén működött, a sejtmagok fehérjéinek vizsgálatával foglalkozott. Kossel fedezte fel a hisztidin nevű aminosavat 1896-ban, a timinsavat és az agmatint is. 1910-ben orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a nukleinsavak és a fehérjék kémiájának vizsgálatában elért eredményeiért.

Web dokumentumok

2022.
júl. 5.
Bolza, Oskar halálának 80. évfordulója
Bergzabern, Rhenish Palatinate, 1857. máj. 12. - Freiburg, 1942. júl. 5.

Német matematikus
1888-1910 között az Egyesült Államokban működött, majd visszatért Németországba. Az ő nevéhez is kapcsolódik a chicagoi egyetem erős matematikai iskolájának kiépítése. Főbb eredményeit a hiperelliptikus függvények és integrálegyenletek területén érte el.

Web dokumentumok

2022.
júl. 5.
Nuttall, George Henry Falkiner születésének 160. évfordulója
San Francisco, California,USA, 1862. júl. 5. - London, Anglia, 1937. dec. 16.

Amerikai születésű brit bakteriológus, biológus,orvos
1884-ben kapott M.D. fokozatot a kaliforniai egyetemen, Berkeley-ben, majd Franciaországban, Németországban és Svájcban képezte tovább magát. 1900-ban a bakteriológia és a megelőző orvostudomány előadója lett Cambridge-ben. A biológia számos ágában ért el kimagasló eredményt. 1921-ben ő alapította meg a Cambridge-i Egyetemen a biológiai és parazitológiai intézetet. Jelentős, előremutató felfedezéseket tett az immunológia területén, steril körülmények közötti életet vizsgálva, a vér kémiájában és az ízeltlábúak, elsősorban a kullancsok által terjesztett betegségek területén. Számos könyvet, tanulmányt írt a bakteriológia, a szerológia, az egészségtudomány, a trópusi betegségek gyógyítása és a parazitológia kérdéseiről. Ő indította el a Journal of Hygiene és a Journal of Parasitology c. lapokat.

Web dokumentumok

2022.
júl. 5.
Scheffé, Henry halálának 45. évfordulója
New York, USA, 1907. ápr. 11. - Berkeley, California, 1977. júl. 5.

Amerikai matematikus, statisztikus
A Wisconsin-i Egyetemen szerzett doktori fokozatot matematikából 1935-ben. Itt is kezdett tanítani, eleinte a matematikai analízis területén dolgozott. Az 1940-es évek elején érdeklődése a matematikai statisztika felé fordult, a Princeton-i egyetemen, majd több más amerikai egyetemen oktatott matematikai statisztikát, 1953-tól 1974 évi nyugdíjbavonulásáig a University of California Berkeley statisztikai intézetében, 1965-68 között az intézet vezetőjeként. Matematikai statisztikában elért eredményei közül legfontosabb a Lehmann-Scheffé tétel és a Scheffé módszer.

Web dokumentumok

2022.
júl. 5.
Jaynes, Edwin Thompson születésének 100. évfordulója
Waterloo, Iowa, USA, 1922. júl. 5. - St. Louis, Missouri, 1998. ápr. 30.

Amerikai fizikus
A 2. világháború alatt a tüzérség keretében végzett fejlesztéseket. A Princeton-i egyetemen először Oppenheimer, majd Wigner irányításával szerezte meg a Ph.D. fokozatot. A Washington University professzora volt St. Louis-ban. Munkássága során az alábbi területeken ért el fontos eredményeket: az alkalmazott klasszikus elektrodinamika, az információelmélet és statisztikus mechanika, a kvantumoptika és a valószínűségszámítás alapjai. Ö vezette be a maximum entrópia elv fogalmát. A valószinűségszámítás megalapozására vonatkozó felfogása vitákat is kiváltott.

Web dokumentumok

2022.
júl. 4.
Grandi, Luigi Guido halálának 280. évfordulója
Cremona, Itália, 1671. okt. 1. - Pisa, 1742. júl. 4.

Itáliai matematikus
Kamalduli szerzetes és apát. Matematikát és filozófiát oktatott. 1707-től Cosimo III Medici toscanai nagyherceg udvari matematikusa volt. Különböző görbék tulajdonságait vizsgálta. Ő ismertette meg Leibniz matematikai eredményeit Itáliában, és ő publikálta Viviani halála után annak műveit. Mérnökként vízügyi kérdésekkel, mocsarak lecsapolásával, csatornázási problémákkal foglalkozott. A Royal Society tagja volt.

Web dokumentumok

2022.
júl. 4.
Faye, Hervé Auguste Étienne Albans halálának 120. évfordulója
Saint-Benoît-du-Sault, Franciaország, 1814. okt. 3. [1.] - Párizs, 1902. júl. 4.

Francia csillagász
1835-től a párizsi obszervatórium munkatársa volt. Kitűnő megfigyelő csillagász, az üstökösök vizsgálatával foglalkozott. 1843-ban felfedezte a rövid keringési idejű 4P Faye üstököst, ezzel elismerést szerzett. 1848-tól a párizsi École Polytechnique geodéziatanára, 1854-ben a nancy-i egyetem rektora. 1873-tól 1893-ig az École Polytechnique-en a csillagászati tanszék vezetője. Számos fontos megbízatást is betöltött. Mind észlelései, mind elméleti munkásságának eredményei jelentősek. Az üstökösök pályájának vizsgálatán kívül munkássága kiterjedt a csillag-távolság és sajátmozgásuk mérésére. Kidolgozta a Nap fizikájának, a napfoltoknak akkor új elméletét, majd a Naprendszer kialakulására vonatkozó, az addig elterjedt Kant-Laplace-féle elméletnél korszerűbb feltevéseket. (1884). Értékes gondolatokat fejtett ki a sarki fény és a napkorona kialakulásáról. Új műszereket is tervezett. Elsőként ismerte el Hell Miksa 1769. évi, alaptalanul megtámadott Vénusz-átvonulás megfigyeléseinek helyességét. A francia Természettudományi Akadémia tagja, a Lalande-érem kitüntetettje. Nevét egy holdkráter és az 1418.sz. kisbolygó őrzi. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2022.
júl. 4.
Perrin, Francis halálának 30. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1901. aug. 17. - Párizs, 1992. júl. 4.

Francia elméleti atomfizikus
A Nobel-díjas Jean-Baptiste Perrin fia, Irene Curie gyerekkori játszópajtása korán kitűnt matematikai tehetségével. Doktori munkája a Brown mozgás elméleti vizsgálata volt. Frédéric Joliot-Curie uránhasadást vizsgáló csoportjában ő végezte az elméleti számításokat. Ennek során néhány hónappal a hasadás felfedezése után, 1939. május 1-jén publikálta elméleti jóslatát, mely szerint a láncreakció beindulásához bizonyos "kritikus" tömegre van szükség, amit urán esetén - kollegáinak mérési adatait és saját közelítő számításait felhasználva - 40 tonnára becsült. Szilárd Leó ennek nyomán fogalmazta úgy az Einsteinnel aláíratott és Roosevelt elnöknek augusztus 2-án elküldött levelet, hogy egy feltételezett atombombát hajón lehet majd az ellenséges kikötőbe eljuttatni és ott felrobbantani. Amikor a náci csapatok elfoglalták Párizst 1940-ben, apja is, ő is az Egyesült Államokba menekült. A háború után Párizsba visszatérve nemcsak az atomfizika professzora lett, de 1950-től kezdve - Joliot-Curie eltávolítása után, de még az ő javaslatára - a francia atomenergia hivatal igazgatója is. Ennek keretében folytak a titkos kutatások a francia atombomba előállítására, melynek kísérleti kipróbálására 1960-ban került sor. Ez után nevezték el az újságírók Francis Perrint a francia atombomba "atyjának". E kétes hírnevet további pályafutása során az atomerőművek erőteljes támogatásával igyekezett ellensúlyozni, kedvezőbbre formálni. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2022.
júl. 4.
Strömgren, Bengt Georg Daniel halálának 35. évfordulója
Götenborg, Svédország, 1908. jan. 21. - Koppenhága, Dánia, 1987. júl. 4.

Dán fizikus, csillagász
A mágneses kölcsönhatások kutatója, az 1940-es évektől kidolgozta a forró csillagok körüli ionizált hélium (H II.) burok "a Strömgren-gömbök" elméletét, amely a fiatal csillagok légkörének és anyagkiáramlásának egyik fontos tényezője. Az 1950-es években amerikai meghívásra a Yerkes majd a McDonald Obszervatóriumok vezetője, 1967-től a koppenhágai Dán Királyi Obszervatórium igazgatója volt. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2022.
júl. 4.
Schwartz, Laurent halálának 20. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1915. márc. 5. - Párizs, 2002. júl. 4.

Francia matematikus
1944-45-ben Grenoble-ban, 1945-től a Nancy-i egyetemen tanított, majd 1952-től a párizsi egyetemen, majd 1958-tól az École Polytechnique-en tanított. A disztribúcióelmélet egyik megalapozója. A függvényfogalom általánosításával matematikailag szigorúan megalapozottá tette korábban Dirac által bevezetett, a fizikában alkalmazott Dirac-delta függvény fogalmát. Ennek a differenciálegyenletek megoldhatósága szempontjából van kiemelkedő jelentősége. 1950-ben, első francia matematikusként, Fields-éremmel tüntették ki.

Web dokumentumok

2022.
júl. 3.
Rom Pál születésének 120. évfordulója
Budapest, 1902. júl. 3. - Budapest, 1962. nov. 22.

Vegyész, gyógyszerész
Egyetemi tanulmányait a budapesti és a pécsi egyetemen végezte, 1926-ban szerezte kémiai doktorátusát. 1929-től a Gyógynövénykísérleti Állomás illóolaj-laboratóriumában működött. Ez időben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. 1949-től a Kertészeti Kutató Intézetnél dolgozott. 1951-től haláláig az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet tudományos főmunkatársa. Vizsgálatai a gyógy- és illóolajnövények hatóanyagaira vonatkoztak. A budakeszi állami kísérleti telepen 1946-tól különböző illóolajnövények termesztésével kísérletezett, hogy a hazai viszonyoknak megfelelő, legnagyobb illóolajhozamú fajtát kitenyéssze.

Web dokumentumok

2022.
júl. 3.
Lindemann, Frederick Alexander, Viscount Cherwell halálának 65. évfordulója
Baden-Baden, 1886. ápr. 5. - London, 1957. júl. 3.

Angol fizikus
Berlinben és a Sorbonne-ra járt egyetemre. 1914-ben a Farnborough-ban a Royal Aircraft Factory igazgatója lett, ahol kidolgozta a dugóhúzórepülés matematikai elméletét, amelyet ki is próbált egy repülés során. 1919-ben Oxfordban kinevezték a fizika professzorának, később a Clarendon-laboratórium igazgatója lett. Winston Churchill közeli barátja volt, akinek munkáját 1940-től kezdve tudományos tanácsadóként segítette. 1941-ben bárói címet kapott, és kétszer is kinevezték tárca nélküli miniszternek.

Web dokumentumok

2022.
júl. 2.
Károlyházy Frigyes halálának 10. évfordulója
Budapest, 1929. dec. 28. - Budapest, 2012. júl. 2.

Elméleti fizikus, egyetemi tanár
A budapesti piarista gimnáziumban, Pogány János osztályában érettségizett 1948-ban, néhány nappal az iskola államosítása előtt. Ősszel felvételt nyert a Pázmány Péter Tudományegyetemre és egyidejűleg az Eötvös József Collegiumba. Innen egy év múlva kizárták, mert nem volt hajlandó támogatni Rajk László elítélését. Az egyetemen szerencsére megmaradhatott, és 1952-ben Novobátzky Károly felvette az Elméleti Fizikai tanszékre, ahol végül is 48 évet töltött.1972 óta volt egyetemi tanár. A tanszéken készült egyetemi tankönyvek (Elméleti fizikai példatár, Statisztikus mechanika) társszerzőjeként és kiváló egyetemi előadóként kapcsolódott be az oktatásba, majd az ismeretterjesztésbe. 1976-ban jelent meg Igaz varázslat c. könyve, melyben a kvantumfizika fogalmait és paradoxonait szerette volna közelebb hozni az értő olvasókhoz. Kutatási témául is az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika összebékítését választotta. Nobel-díjas téma, amely egész életén át foglalkoztatta. Közben több, mint öt évtizeden át volt tagja az Eötvös-verseny versenybizottságának, de számíthattak mélyen szántó fizikai gondolataira a Mikola-verseny és a Károly Ireneusz verseny szervezői is. Még az általános iskolák számára készülő fizika tankönyvek írásában is részt vállalt, miközben elszántan kereste-kutatta azt a közös dinamikai törvényt, amelynek minden fizikai rendszer engedelmeskedik, a legnagyobbaktól a legkisebbekig. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2022.
júl. 2.
Sluze, Rene Francois Walther de (Slusius) születésének 400. évfordulója
Visé (ma Belgium), 1622. júl. 2. - Liège, 1685. márc. 19.

Vallon matematikus
1638-1642 között jogot és teológiát tanult a Louvain-i egyetemen, majd a római La Sapienza egyetemen jogi doktorátust szerzett. Egyházi pályára lépett. Magas egyházi tisztségeket töltött be, 1666-ban Amay apátja lett. A matematika, fizika és csillagászat számos területén ért el fontos eredményeket, így függvények érintőinek meghatározásában, terület- és térfogatszámításokban. Több görbe viseli a nevét, így az ún. Sluze-féle gyöngy. Egyházi funkciója miatt nem sokat utazhatott, ezért levelezés útján volt kapcsolatban a kor számos jeles matematikusával. Többek között Pascal, Huygens, Wallis és Ricci voltak levelezőtársai. A Royal Society tagja volt.

Web dokumentumok

2022.
júl. 2.
Burnside, William születésének 170. évfordulója
Paddington, London, 1852. júl. 2. - West Wickham, Anglia, 1927. aug. 21.

Angol matematikus
1875-ben végzett a Pembroke Colleges-ban a cambridge-i egyetemen. Híresebb tanárai: Stokes, Cayley és Maxwell voltak. Később tanári állást kapott Pembroke-ban. 1883-ban professzorként Greenwichbe került. 1899-ben Burnside-ot megválasztották a Londoni Matematikai Társaság tanácsába és ugyanebben az évben, ugyanettől az intézménytől elnyerte a De Morgan érmet. 1905 és 1908 között elnök, majd egészen 1917-ig dolgozik itt. Munkáiban gyakran használt komplex változókat és speciális transzformációkat, amik elvezették a csoport fogalmához és 1894-től szinte csak ezzel foglalkozott. Kimondta azt a híres sejtést, hogy minden páratlan rendű csoport feloldható. A Burnside-problémaként ismert kérdés egészen napjainkig foglalkoztatja a matematikusokat. Élete vége felé a valószínűségszámítás felé fordult.

Web dokumentumok

2022.
júl. 2.
Bragg, William Henry, Sir születésének 160. évfordulója
Westward, Cumberland, 1862. júl. 2. - London, 1942. márc. 10.

Angol fizikus, kémikus, Nobel-díjas
A King William's College-ben tanult matematikát Cambridge-ben. 1885-ben fizikát tanult a Cavendish Laboratory-ban. 1886-tól 1909-ig Ausztráliában az Adelaide-i egyetem professzora, 1909-1915-ig a Leeds-i egyetem professzora, majd a londoni University College fizikaprofesszora volt. Miután Max von Laue felfedezte a röntgensugarak kristályokon való elhajlását, fiával, William Lawrence Bragg-gel együtt a kristályok szerkezetét derítették fel röntgensugarak segítségével, megalapították a röntgenkrisztallográfiát. Vizsgálataikhoz röntgenspektrométert szerkesztett, mellyel a röntgensugarak hullámhosszát mérték meg. Az 1. világháború alatt vízalatti hangterjedés méréseket végzett a tengeralattjárók helyzetének meghatározására. Röntgenkrisztallográfiai kutatásaik eredményéért 1915-ben fiával közösen fizikai Nobel-díjat kapott. A Nobel-díjak történetében ez az egyetlen eset, amikor apa és fia együtt részesült a díjban. 1920-ban lovaggá ütötték. 1935-ben a Royal Society elnökévé választották. 16 egyetem választotta díszdoktorává.

Web dokumentumok

2022.
júl. 1.
Haberle Károly Konstantin Keresztély halálának 190. évfordulója
Erfurt, 1764. febr. 11. - Pest, 1832. júl. 1.

Német születésű természetkutató, botanikus, orvos, egyetemi tanár
Több német egyetemen tanult, kezdetben jogot és filozófiát, majd Mainzban természettudományokat hallgatott. Német területeken sok helyen végzett növény-, rovar-, és ásványgyűjtést, majd rendszeres időjárási észleléseket. 1802-1805 közt bejárta Lengyelországot, Sziléziát és Csehországot és nyolc évig Weimarban tartózkodott. A napóleoni háborúk elől Brünnbe, majd Bécsbe ment és 1813 végén Pesten telepedett le. 1815-ben a Magyar Nemzeti Múzeum természeti osztályának őre, 1817-től a Magyar Királyi Egyetemen a botanika rendes tanára, 1818-tól a Füvészkert igazgatója. Nagy jelentőségű botanikai munkássága. A botanikus-kert állományát 10000 fajtára növelte. Értékesek folyamatos meteorológiai észlelése, három éven át időjárási évkönyvet is kiadott. Feldolgozta a budai időjárási észleléseket. Kidolgozta a szabatos időjárási észlelések rendszerét. Jelentős érdemeket szerzett a magyarországi tudományos vizsgálódás és oktatás korszerűsítése terén. Több tudományos társaság tagjává választotta, róla neveztek el egy balkáni növénynemet. Szülővárosában, Erfurtban utcát neveztek el róla. (Bartha Lajos)

Web dokumentumok

2022.
júl. 1.
Herczel Manó, báró születésének 160. évfordulója
Szeged, 1862. júl. 1. [1861.] - Budapest, 1918. nov. 28.

Orvos, sebész
Orvosi tanulmányait a bécsi, párizsi és strassburgi egyetemen végezte. Orvosi oklevelét 1884-ben szerezte Bécsben. 1884-től gyakornok a bécsi, 1886-tól a heidelbergi sebészeti klinikán. 1891-től Budapesten magángyógyintézeti igazgató, 1895-ben a budapesti egyetemen magántanár. 1905-től a Rókus Kórház főorvosa. Jelentősek a hasüregi sebészetre vonatkozó elméleti és gyakorlati munkái. A modern hasi sebészet egyik nemzetközileg is elismert művelője. Jelentős iskolát nevelt fel. A féregnyúlványműtétek hazai bevezetése fűződik nevéhez.

Web dokumentumok

2022.
júl. 1.
Balyi Károly Ferenc születésének 125. évfordulója
Szolnok, 1897. júl. 1. - Szolnok, 1975. aug. 13.

Premontrei fizika- és matematikatanár
A nagyváradi premontrei gimnáziumban érettségizett. 1921-ben pappá szentelték. Gödöllőn 1925-ben matematika-fizika tanár. 1941-ben a Katolikus Tanügyi Főhatóság, 1943-ban a budapesti tankerület tanulmányi felügyelője. Főleg kristálytannal és elektromossággal foglalkozó cikkeket írt. A híres nagyváradi fizikatanárnak, Károly Ireneusz Józsefnek barátja és életrajzírója volt.

Web dokumentumok

2022.
júl. 1.
Oszlaczky Szilárd születésének 120. évfordulója
Budapest, 1902. júl. 1. - Budapest, 1986. máj. 14.

Geofizikus
A budapesti tudományegyetemen 1929-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet. Egyetemi hallgatóként bekapcsolódott az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet terepi Eötvös-inga méréseibe. Diplomája megszerzése után a londoni székhelyű Geophysical Prospecting cégnél kapott állást, melynek keretében egy évig Venezuelában, majd rövidebb ideig Londonban dolgozott. 1933-ban a MAORT elődjénél, mint az Eötvös-inga mérések vezetője, majd mint a geofizikai osztály vezetője irányította a dunántúli olajkutatási célú geofizikai kutatásokat. 1949-ben az Eötvös Loránd Geofizikai Intézethez került, ahol a Gravitációs Osztály, majd az Értelmező- és Földtani Osztály vezetője. Kutatási tevékenysége során foglalkozott az Eötvös-inga mérés értelmezési kérdéseivel, módszereket dolgozott ki a gravitációs mérések korrekcióinak számításához. Az 1950-es évek elején világszerte az elsők között végzett méréseket a gravitációs tér árapály jellegű változásainak vizsgálatára.

Web dokumentumok

2022.
júl. 1.
Klatsmányi Árpád halálának 15. évfordulója
Budapest, 1923. dec. 20. - Budapest, 2007. júl. 1.

Gépészmérnök, feltaláló, műegyetemi tanár
Gépészmérnöki oklevelét 1947-ben szerezte, 1947-től a Tungsram-ban tervező mérnökként dolgozott. 1949-től átkerült a gyár kutató laboratóriumába. 1951-től a Műszaki Egyetemen meghívott előadó, 1952-től tanszékvezető docens. 1956 után a forradalomban való szerepe miatt az egyetemről elbocsátották. Ezen időszakban indult meg intenzíven a magyar félvezető kutatás. 1959-től az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárának (EMG) főkonstruktőreként Klatsmányi kezdeményezte az analóg méréstechnika intenzív lecserélését a digitális technikára. Kidolgozták, és sorozatban gyártották a 60-as évek elején újdonságnak számító HUNOR elektronikus asztali számítógép-családot, majd az EMG 830 moduláris számítógépet, amely az első teljes mértékben hazai fejlesztésű elektronikus számítógép volt. Moduláris felépítése, sínrendszere megfelelt az akkori technikai világszínvonalnak. 1970-ben az illetékes minisztérium a számítógépgyártást az EMG-től a Videoton gyárhoz helyezte át, ekkor Klatsmányi távozott az EMG-től, sok más szakértő társával együtt. Ezután 1983-ban történt nyugdíjbavonulásáig a Kohó- és Gépipari Tudományos Tájékoztató Intézetben dolgozott, szakértőként belföldön és külföldön is megbízásokat kapott. A Műszaki Egyetemen és a Mérnök Továbbképző Intézetben sok éven át előadásokat tartott. A magyarországi elektronikus számítástechnikai fejlesztés úttörője volt.

Web dokumentumok

2022.
júl. 1.
Lichtenberg, Georg Christoph születésének 280. évfordulója
Ober-Ramstadtban (Darmstadt mellett), 1742. júl. 1. - Göttingen, 1799. febr. 24.

Német kísérleti fizikus
Protestáns tiszteletes legkisebb gyermekeként otthon tanult meg írni, olvasni, s csak 10 éves korától kezdve járt nyilvános iskolába. Egyetemre Göttingenben járt, ahol később, 1775-ben, ő foglalhatta el az első német kísérleti fizikai tanszéket. Itt működött élete végéig. 1777-ben felfedezte, hogy szigetelő anyagok (gyanták) felülete mentén átütő elektromos szikra a dielektrikum felületére kent koromban érdekes nyomokat hagy. Ezeket az ágas-bogas fára hasonlító ábrákat - ma fraktálnak mondanánk - azóta Lichtenberg ábráknak nevezik. A szikrákat saját, mintegy 2 méter átmérőjű elektroforja segítségével keltette. Halála után publikált jegyzetei tanúsítják, mennyire invenciózus kísérletező és feltaláló volt. Hazánkban Antolik Károly ismételte meg és fejlesztette tovább Lichtenberg szikrarajzoló kísérleteit, ezek magyarázatául alkotta meg Ernst Mach a hangsebességnél gyorsabban mozgó tárgyak által a levegőben keltett lökéshullámok elméletét. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok
eXTReMe Tracker