LÉVAI ANDRÁS, Oravicza (Románia), 1908. dec. 22., gépészmérnök. - A grazi, majd a bécsi műszaki főisk. hallgatója, ahol 1931-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet. A műsz. tud. kandidátusa (1952), doktora (1958). Az MTA tagja (l. 1962. ápr. 6., r. 1973. máj. 11.), 1970-.73-ban a VI. Oszt. elnökhelyettese, 1973-76-ban elnöke. Az Energiai Világtanács mb., az Energiagazd. Tud. Egyesület és a M. Nukleáris Társ. tb. elnöke. M. Népköztársaság Érdemérem arany fokozata (1950), Kossuth-díj (1949), Széchenyi-díj (1993). - 1932-től a Titan-Nadrag-.Calan (Románia), 1939-től az Astra (Shell)-Románia Kőolajipari Ener.getikai Vállalat, majd 1940-től a Weiss Manfred Rt. energetikai mérnö.ke. 1946-49-ben a Nehézipari Központban irányította az államosított nehézipar energetikai rekonstrukcióját. 1949-ben a Nehézgépipari Központ cégvezetője. 1950-1962 között az Erőmű Tervező Iroda (ERŐTERV) alapítója és ig., irányította a hazai nagy kondenzációs erő.művek tervezését, a villamosenergia-hálózat fejlesztését. 1962-67-ben a Nehézipari Minisztériumban miniszterhelyettes. Egyidejűleg 1953.-78-ban a BME hőerőművek tanszék alapító tszv. egy. tanára. 1968.-72-ben a BME tud. rektorhelyettese. - Kut. területe: országos és nem.zetközi villamosenergia-rendszerek kiépítése; erőművek technikai megoldásának korszerűsítése, a létesítmények gazdaságosságának fo.kozása (félszabadtéri, szabadtéri kivitel); új energiaforrások vizsgálata; különleges megoldások és alkalmazásuk a hazai erőműépítésben; atomerőművek hazai telepítésének vizsgálata műszaki, gazdasági, biz.tonsági és környezetvédelmi szempontból. Az 1940-es években részt vett a 100 bar nyomású előkapcsolt erőmű mo.-i létesítésében.

F. m.: Hőerőművek. I. (Bp., 1954; németül 1959); Hőerőművek. II. (Bp., 1964); Konvencionális és atomerőművek összehasonlítása a legnagyobb hőmérséklet mint gaz.dasági tényező szempontjából (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1965); Maschinentechnische Einrichtungen der Wärmekraftwerke. 1-2. köt. (Leipzig, 1966, 1968); Outdoor Power Stations under Continental Climatic Conditions (World Power Conference, Tokyo, 1966); Energetika és környezetszennyezés (Műszaki Tud., 1973); Betrachtungen über Bewertung und Zukunftsaussichten der natürlichen Energietrager (Erweiterte Fassung in Periodica Polytechnica Mechanica, 1984); Energetical Links between Eastern and Western Europe with Fixed Transport Lines, Participation in the World's International Energy Trade (Acta Technica Acad. Sci. Hung., 1987); Energy production and carbon dioxide emissions in Eastern Europe with special reference to Hungary (J. of the Hung. Meteorological Service, Bp. 1989); Kiegészítő energiaforrások - napenergia-hasznosítás (M. Tud., 1986).

Irod.: Hajdúska István: Tudósok közelről. 50 magyar akadémikus portréja (Bp., 1975); Energetika'88. L. A. 80. születésnapjára (Bp., 1988).

Székfoglaló: Konvencionális és atomerőművek összehasonlítása a legnagyobb hő.mérséklet mint gazdasági tényező szempontjából. Elhangzott: 1964. ápr. 27. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei,1965); A magenergia-hasznosítás néhány idősze.rű kérdése. Elhangzott: 1975. jún. 18.

Burucs Kornélia