Leavitt, Henrietta Swan(szül. 1868. Lancaster, Massachusetts, USA - megh. 1921. dec. 12. Cambridge, Massachusetts), amerikai csillagász, felfedezte a cefeida változócsillagok periódusai és fényessége közti összefüggést. A cefeidák pulzáló csillagok, fényességük szabályosan, néhány naptól több hónapig terjedő periodicitással változik.

Leavitt 1892-ben a Massachusetts állambeli Cambridge-ben a Harvard College-hoz társuló női egyetemen végzett. Önkéntes kutatási asszisztensként dolgozott, majd 1902-ben a Harvard College obszervatóriumának állandó munkatársa lett. A csillagok magnitúdóját (fényességét) tanulmányozta, a fényképészeti csillag-fotometria részleg vezetője lett. 1912-ben, mintegy ötévi célratörő munka után felfedezte, hogy a cefeidák periódusai arányosak a fényességükkel, ez az összefüggés fontossá vált a csillagközi és a galaxisok közti távolságok mérésénél. Négy nóvát is felfedezett, ezek olyan csillagok, amelyek hirtelen fényesek lesznek, majd néhány hónap alatt fokozatosan elhalványulnak. Leavitt több mint 2400 változócsillagot is felfedezett.

Január KFKI Home >  História - Tudósnaptár