Lamb, Willis Eugene, Jr. (szül. 1913. júl. 12. Los Angeles, Kalifornia, USA ), amerikai fizikus, 1955-ben Polykarp Kusch-sal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott kísérleti eredményeiért, amelyek az elektromágneses jelenségek kvantumelméletének tökéletesedéséhez vezettek.

Lamb 1938-ban lett a Columbia Egyetem munkatársa, a II. világháború alatt az egyetem radiológiai laboratóriumában dolgozott. Noha már Paul A. M. Dirac kvantummechanikai elmélete megjósolta, hogy a színképvonalaknak finomszerkezetük van, Lamb új módszereket vezetett be a vonalak frekvenciájának mérésére, és 1947-ben fölfedezte, hogy helyzetük kissé különbözik a várttól. A Stanford Egyetem fizikaprofesszora volt (1951-56), ebben az iőben mikrohullámú technikákat dolgozott ki a hélium-színképvonalak hiperfinom szerkezetének vizsgálatára. Ezután az Oxfordi Egyetem (1962-ig), majd a Yale Egyetem fizikaprofesszora volt. 1974-ben a fizika és az optikai tudományok professzora lett az Arizonai Egyetemen.

Január KFKI Home >  História - Tudósnaptár