LAKATOS IMRE (Budapest, 1922. nov. 5. - London, 1974. febr. 2.)

L. I. (Lipschitz, Molnár) 1944-ben Debrecenben kezdte matematika-fizika és filozófia szakon egyetemi tanulmányait. 1945-ben Budapestre, az Eötvös-kollégiumba került. Magyarország német megszállása alatt bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. 1948-ban Debrecenben doktorált, majd a Népművelési Minisztériumban végzett kultúrpolitikai munkát. Lukács György tanítványi köréhez csatlakozott. 1950-ben "revizionizmus" vádjával letartóztatták. 1950-53 között börtönben volt. Kiszabadulása után matematikusként dolgozott; lefordította Pólya György A gondolkodás iskolája című könyvét.

1956-ban Angliába emigrált. 1957- 59 között Rockefeller Fellow volt Cambridgeben, ahol 1960-ban megszerezte a Ph. D. fokozatot a Bizonyítások és cáfolatok első változatával. 1960-tól a London School of Economics-on Karl Popper asszisztense lett, majd átvette a tanszéket. 1969-től a London University, 1971-től pedig a Boston University professzora.

Tudományfilozófiája a popperiánizmuson (kritikai racionalizmuson) belül - késői munkáiban pedig egyre távolodó önálló, markáns új irányzat. Első nagyszabású munkája a Bizonyítások és cáfolatok Pólya heurisztikájára és Popper tudománymetodológiájára (a sejtések és cáfolatok conjectures and refutations - módszerére) támaszkodva, annak a Lakatos-féle tételnek a bizonyítása, hogy a matematika tudományának fejlődése nem modellezhető az axiomatikus-deduktív úton előállított teorémák egyszerű felhalmozódásaként.

Tudományfejlődés-elmélete: a tudományos kutatási programok metodológiája (methodology of scientific research programs) pedig a Popper és Kuhn közötti vitában felmerült problémák sajátos, új megoldása. A Popper-féle atomista és a Kuhn-féle holista koncepció helyett nem egyes elméletekre, hanem elmélet-sorozatokra értelmezi a tudomány fejlődésének fogalmát, így az ő felfogásában a tudományos megismerés folytonos és progressítv folyamat.

Főbb művei

Proofs and Refutations. British Journal for the Philosophy of Science, 14. (1963-64), magyarul: Bizonyítások és cáfolatok. Bp., 1981.; Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In: L. MUSGRAVE (szerk.): Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970.; Philosophical Papers 1-2., (szerk. J. WORRALL & CURRIE) Cambridge, 1978.

Irodalom

Proofs and Refutations. British Journal for the Philosoph

COHEN, R. S.- FEYERABEND, P.- WARTOFSKY, M.: Essays in Memory of Imre Lakatos. Reidel, Dordrecht, 1976.

Fehér Márta