KÜRTI MIKLÓS, Bp., 1908. máj. 14., - Oxford (Nagy-Britannia), 1998. nov. 25., fizikus. - Párizsban a Sorbonne-on tanult, doktorátust Berlinben szerzett. Az MTA tagja (t. 1970. febr. 4.). 1947-től a Brasenose College, 1956-tól a Royal Society tagja, 1965-67-ben alelnöke. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat t. tagja. Holweck-díj és érem (1955), Fritz London-díj (1957), Hughes-érem (1969), a Brit Birodalom Parancsnoka (1973), a Francia Becsületrend Lovagja, a Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1988). -1931-33-ban a Breslaui Műszaki Főiskolán tanársegéd, 1933-40-ben az oxfordi Clarendon Laboratórium munkatársa. 1940-45-ben a brit atombombaprogramban dolgozott. 1945-60-ban az Oxfordi Egy. fizikademonstrátora, 1960-67-ben docense, 1967-75-ben prof., majd prof. emeritus. - Kut. területe: az alacsony hőmérsékletek fizikája és a mágnestan, az alacsony hőmérsékletek alkalmazása a technikában és a biológiában, energiaproblémák. Az Acta Physica szerk. tagja, 1986-tól az Europhysics Letters főszerk.

F. m.: Low Temperature Physics. Társszerző (London, 1952); Experimental Cryophysics. Társszerző (London, 1961); A Discussion on Ion Implantation and Hyperfine Interactions. Társszerző (Proc. Roy. Soc.); But the Crackling is Superb. Társszerző (London, 1988); Chemistry and Physics in the Kitchen. Társszerző (Scientific American, 270/4).

Balogh Margit