Kümmerle Jenő Béla, botanikus, filoz. doktor, szül. Budapesten 1876 márc. 4. 1901-ben A kétszikű dudvanemű növények béldiaphragmája c. dolgozata az egyetemen Margó-dijat nyert. 1902-ben múzeumi segédőr, 1902. őr lett. Több közleménye jelent meg az ernyősök anatómiájáról, a tengerparti flóráról, főképen a harasztokról a Botanikai Közleményekben és a Magyar Botanikai Lapokban, összeállította Nomenclator Simonkaianus címen a Simonkai által közölt összes új növényeket a Botan. Közl. IX. kötetében, amely folyóiratban a botanikai bibliográfiát és repertóriumot közli állandó rovatban.

Kümmerle Jenő Béla, botanikus, 1919. a Magyar Nemzeti Múzeumban osztályigazgató lett. Tanulmányúton járt Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Angolországban, Írországban, Skóciában, Hollandiában, Dániában és Olaszországban. 1914 nyarán növényföldrajzi tanulmányi és gyűjtési úton volt Tuniszban, Algírban és az algiri Szaharában. A Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának megbízásából 1918 jún. és júl. Közép-Albánia É.-i részében az albán-makedóniai határhegységet növénytani szempontból kutatta és növényeket gyűjtött. Eredménye a Magyar Tudományos Akadémia Balkán-kutatásainak Tudományos Eredményei című kiadványa 8. kötetében jelent meg (1926), melyben a növény földrajzi részt és a Pteridophytákat írta meg. Krenner egy új Diatoma-génuszt nevéről Kümmerleanak nevezett el. Egy új európai harasztgénuszt is írt le, melyet felfedezője Biró Lajos nevéről Biropterisznek nevezett el. Több növényt nevezték el róla.