Konek Sándor, statisztikus és egyházjogász, szül. Pesten 1819 aug. 18., megh. Balatonfüreden 1882 aug. 1. Tanulmányai elvégzése után 1839-tól egyideig Budán az udvari kamaránál volt fogalmazó-gyakornok. 1845-ben a győri kir. Jogakadémián a statisztika és bányajog rendes tanára lett, 1850. a pozsonyi jogakadémiára helyezték át, 1864. pedig a pesti egyetemen lett a statisztika rendes tantor de ideiglenesen az egyházjogot is tanította. A M. Tud. Akadémia 1858. levelező,1867.rendes tagjává választotta. Főbb művei : A statisztika elmélete (Győr 1847) ; Egyházjogtan kézikönyve (Pest 1863, 9. kiad. Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel a magyar állam egyházi viszonyaira. Javította és sajtó alá rendezte Antal Gyula, u. o. 1903); Az ausztriai birodalom, Jelesen a magyar korona országainak statisztikai kézikönyve (n. o. 1865, 2. kiad. 1868) ; A magyar korona országainak legújabb népesedési mozgalmai (u. o. 1868); A statisztika elmélete (u.o. 1869), Adalékok Magyarország nyers termékeinek ártörténetéhez a XIX. sz.-ban (u. o. 1873) ; A magyar birodalom statisztikai kézikönyve {u.o. 1875, 2, kiad. 1878, a Fáy-féle alapból jutalmat nyert) ; Újabb adatok Magyarország bűnvádi statisztikájából (a. o. 1875); Őt év Magyarország bűnvádi statisztikáiból (u. o. 1879) ; Magyarország és egyes törvényhatóságaink népesedési mozgalma (u. o. 1880); Bányászatunk jelen állapota és teendőink annak sikeresbb kifejtésére (u. o. 1882); Magyarország és egyes törvényhatóságaink népmozgalma 1877-79 (u. o. 1882).