KISS DEZSŐ, *Debrecen (Hajdú vm.), 1929. jan. 15., tBp., 2001. jún. 24., fizikus. - 1952-ben szerzett fizikus oklevelet a KLTE-n. A fizikai tud. kandidátusa (1955), doktora (1966). Az MTA tagja (l. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 9.). 1993-96-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke, 1998-tól a M. Természettud. Társulat Fizikai Meteorológiai Szakoszt. elnöke. Akadémia Díj (1965, 1973). - 1951-56-ban az MTA Központi Fizikai Kutatóint. (KFKI) Kozmikus Sugárzási Oszt.-án kutató, 1957-től 1975-ig a Magfizikai Oszt. főoszt.vezető-helyettese,1979-1992 között a KFKI főig. helyettese, 1993-tól kutatóprof. Közben a dubnai Neutronfizikai Laboratórium csoportvezetője. 1960-63-ban és 1976-79-ben az Egyesült Atomkut. Int. alig., 1989-től 1992-ig főig. 1967-68-ban Koppenhágában, 1975-ben a CERN (Genf) vendégkut. 1957-től az ELTE atomfizikai tanszékén tanított, 1971-től egy. tanár. 1999-től MTA-Dubna koordinátor.

Kut. területe: kozmikus sugárzás, kísérleti mag- és részecskefizika. Működő (0,5 MV-es) Van de Graaf-generátort tervezett és épített. Kozmikus sugárzási vizsgálataiban meghatározta a müon közepes élettartamát. Vizsgálta a rezonancia-neutronok befogási mechanizmusát a dubnai impulzusreaktoron. Neutrínódetektort tervezett és épített Dubnában és a Bajkál-tavon. 1989-től az Ecsaja szerk.biz. tagja.

F. m.: Neutronfizika. Társszerző (Bp., 1971); Atomfizika (jegyzet, Bp., 1983); Nukleáris technika. Kajcsos Zs.-vel (Bp., 1984); Kísérleti atomfizika. Horvát Á. és Kis Á.-val (Bp., 1998); Bevezetés a kísérleti részecskefizikába (Bp., 1990, 1998; oroszul, 1999).

Székfoglaló: Új utak a modern kísérleti részecskefizikában. Elhangzott: 1977. ápr. 25.; A neutrínók detektálásának művészete. Elhangzott: 1986. ápr.16. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1988).

Burucs Kornélia