Kacsóh Pongrác, zeneszerző és esztétikus, szül. 1873 dec. 15. Budapesten. 1897-ben bölcsészeti doktorrá promoveálták Kolozsvárt, ahol Farkas Ödön vezetése alatt zenei tanulmányait is végezte. Budapestre nevezték ki főgimnáziumi tanárnak, 1909. Kecskeméten a főreáliskola igazgatója lett, 1912. Budapesten székesfővárosi főigazgatónak választották meg s az általa szervezett városi zenetanfolyamok élére került. Nevét országszerte méltán híressé János vitéz c. magyar dalosjátéka (1904) tette, melynek sikerével egyetlen magyar színpadi mű sem vetekedhetik. Többi dalosjátékai: Csipkerózsa. Rákóczi (1906). Mary-Anne. Ezeken kívül számos magyar és német műdalt komponált, zenét irt Pásztor Árpádnak A harang c. drámai legendájához (1907) és Molnár Ferenc külvárosi legendájához a Liliom-hoz (1909). Tudományos művei közül felemlítjük az elektromos rezgésekről, a konzonanciáról és disszonanciáról írt értekezéseit, amelyeket a kolozsvári egyetem pályadíjjal jutalmazott, továbbá A zene fejlődéstörténete c. munkáját (1909).