Jéki László - életrajz

1965-ben az ELTE-n szerzett fizikus diplomát, majd a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) Magfizikai Főosztály Magfizika II. laborba került, ahol maghasadással kapcsolatos problémákkal foglalkozott. 1975-ben védte meg a "252-californium spontán hasadásánál keletkező neutronok energiaeloszlása" című kandidátusi értekezését. 1975-ben kinevezték a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet első igazgatóhelyettesének. 6 éven át volt főtitkárhelyettese az akkor magas presztízsű szervezetnek, a MTESZ-nek.

Széles látóköre, szervezőképessége mind közelebb vitte a tudományirányításhoz. Igazi sikereit akkor érte el, amikor "népét nem középiskolás fokon" kezdte tanítani. Kamatoztatni kezdte jó előadói készségét és kitűnő írói adottságát. Színvonalas, érdekesen lebilincselő írásai sorra jelentek meg. Közel 3000 tudományos ismeretterjesztő cikke mellett rendszeresen kérték fel tévékben, rádiókban, internetes lapokban, hogy magyarázzon el közérthető módon nehéz témákat, világítson meg történéseket az űrkutatás adta számos kérdésre adjon választ, valamint a Mindentudás Egyetemén az első szemeszteren tartott előadást "Sugárözönben élünk" címmel.

Hat kötete jelent meg. Az utolsó kettőt súlyos betegen kórházban fejezte be, megjelenésüket már nem érhette meg. Hatodik kötetét már felesége jelentette meg.

Történész körökben is nagy elismerést váltott ki a KFKI történetét rendkívül alapossággal feldolgozó munkája.

Számos elismerésben részesült, néhány ezek közül: KFKI Közművelődési díj (1978, 1989), Prométheusz-érem (ELFT - 1986), Szilárd Leó-díj (Magyar Nukleáris Társaság - 1996), Fonó Albert-érem (Magyar Asztronautikai Társaság - 1998), Magyar Újságírók Országos Szövetsége Hevesi Endre-díj (1999), MTA Akadémiai Újságirói Díj (2002), Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2005).

A Műszaki Élet, Fizikai Szemle, Magyar Tudomány szerkesztő bizottságainak tagja volt. A Magyar nagylexikon és az Encyclopaedia Hungarica számára írt és fordított természettudományos témákban szócikkeket.