Janssen, Pierre Jules César, francia asztrofizikus, szül. Parisban 1824 febr. 22., megh, Meudonban 1907 dec. 23. 1873 óta a párisi akadémia és a Bureau des longitudes tagja, a meudoni asztrofizikai obszervatórium igazgatója volt. Főkép színképelemzéssel foglalkozott. Az 1868-iki napfogyatkozás alkalmával felismerte, hogy a Nap protuberanciái izzó hidrogénből állanak ; oly eljárást talált fel, melynek segítségével e protuberanciákat nemcsak napfogyatkozás alkalmával, hanem máskor is meg lehet figyelni.l874-ben Japánban a Vénusz átvonulását ügyelte meg, amikor először alkalmazta a fotohéliográfot. Kezdeményezésére 1892. obszervatórium létesült a Montblanc tetején, ahová, bár már béna volt, felvitette magát s fontos megfigyeléseket eszközölt a Nap színképének légköri eredetű vonalaira vonatkozólag.