Irk Károly, vegyész, szül. 1882. Brassóban. A budapesti tudományegyetemen filoz. doktori oklevelet nyert. 1907-1909-ig tanársegéd volt a kolozsvári m. kir. gazdasági akadémia kémiai tanszékén, 1909-töl a kolozsvári gyógynövénykísérleti állomás vegyésze. Kémiai irodalmi munkássága a tápszer- és agrikultur-kémia körébe tartozó kérdéseket, főképen pedig az éterikus olajokra vonatkozó vizsgálatokat tárgyalja. A különböző magyar és német szaklapokban sok dolgozata jelent meg az éterikus-olaj-tartalmú növények feldolgozásáról, ipari és közgazdasági jelentőségéről.