Hulst, Hendrik Christoffel van de (szül. 1918. nov. 19. Utrecht, Hollandia), holland csillagász; elméleti feltevését, miszerint a csillagközi hidrogénatomok 21 cm-es rádióhullámokat sugároznak, később megfigyelések igazolták. Számításai sokban segítették a Tejút feltérképezését, s megalapozták a rádiócsillagászat kezdeti fejlődését.

Van de Hulst 1944-ben, még diákként, elméleti módszerekkel tanulmányozta a világűrben lévő hidrogénatomokat. A hidrogénatomban a proton és az elektron mágneses terei egymással vagy azonos, vagy ellentétes irányban állnak. Nagyjából tízmillió évenként egyszer a hidrogénatom átrendeződhet, ilyenkor - Van de Hulst számításai szerint - 21 cm hullámhosszú rádióhullámot bocsát ki.

Van de Hulstot 1948-ban nevezték ki a hollandiai Leideni Egyetem oktatójává, négy évvel később lett professzor. Rádiócsillagászati munkáján kívül értékes eredményekkel járult hozzá a kis részecskéken történő fényszórás, a napkorona és a csillagközi felhők megértéséhez.

Január KFKI Home >  História - Tudósnaptár