Ladislav Druga: Horský munkáiból
Ladislav DRUGA, Hurbanovó, Ógyalla, Központi Szlovák csillagvizsgáló.

Dějiny exaktných vied v českých zemích do konce 19. str. l, Nakl.
ČSAV Praha
1961 (spoluautori: Nový, L., Smolka, J. ...)
Poznávanie vesmíru, Praha 1962 (spoluautor: Plavec, M.)
Thaddeus Hajek: Dialexis de novae Utószóval, és magyarázattal.
Hasonmás kiadás, Prága, 1967.
Astronomy, Gnomonics (Otilie Skopovával), Praha, 1968.
Mikulá Koperník, 1973 ...
Vesmír, Praha 1979, 2. vyd. 1983 (spoluautori: Mayer, P. ...)
Kepler v Prahe, Praha, 1980
Praský orloj, Praha, 1988.