Hoor-Tempis Mór, elektrotechnikus, szül. Nagyszebenben 1867 május 6. Főiskolai tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, ahol 1889. bölcsészetdoktori oklevelet nyert, majd Budapesten a Ganz-gyár elektrotechnikai osztályába lépett be mint mérnök, később igazgató-helyettes és cégvezető lett. 1894. magántanár, 1900. rendkiv. tanár a műegyetemen ; a M. Tud. Akadémia 1902. lev. tagjává választotta. 1908-ban kilépett a Ganz-gyár kötelékéből. H. nagyobb bel- és külföldi elektromos telepek létesítése s az elektromos mérő praxis fejlesztése körül élénk tevékenységet fejt ki. A szakfolyóiratokban közölt irodalmi dolgozatain kívül önállóan megjelent Az elektromosság és mágnesség elmélete, majd 1894. Elektromos mérések és mérőeszközök c. két nagyobb munkája ; hírlapokban pedig néhány zenetörténelmi és zenefiziológiai cikket írt.