Gustav Herglotz elméleti geofizikai tevékenysége

Gustav Herglotz a Göttingeni Egyetem osztrák születésű matematikusa volt. Később Lipcsében és Bécsben professzor. Bár nem volt tagja Wiechert Geofizkai Intézetének, szorosan együttműködött azzal. A Wiechert-Herglotz inverzió tette lehetővé a szeizmológiai adatok értelmezését földszerkezeti szempontból.

Folytatta Kelvin munkáját a homogén gömb deformációját illetrőleg. Kelvin elmélete volt kb. 1920-ig az egyetlen konkrét információ a nyírási modulus számértékéről a Föld egészét tekintve. "Az eredeti feszültséget kompenzálja a Föld gravitációs tere"-tanította. Ezen az alapon nyugvó cikket publikált 1905-ben a Föld rugalmas tulajdonságait leíró differenciál egyenletekről, mivel megvetette a földárapály kutatás elméleti alapjait.

dr. Varga Péter geofizikus
MTA Földrengésvizsgáló vezetője