Hedwig, János botanikus, a „mohok Linneausa”, szül. Brassóban 1730 dec. 8, megh. Lipcsében 1799 febr. 18. A pozsonyi és zittaui gimnáziumból 1752. a lipcsei egyetemre ment, hogy orvosnak készüljön. 1762-ben Chemnitzben orvos volt. Itt fedezte föl 1774. a mohok szexuális szaporodását s ezzel a pétervári egyetemnek a virágtalanok szaporodó műszereinek fölfedezésére kitűzött 1783. évi pályadíját kapta meg. 1786-ban a lipcsei egyetemen rk., 1789. rendes tanár és a füvészkert igazgatója lett. Korszakos botanikai fölfedezéseért a londoni, stockholmi és más tudós társaságok tagul választották. Számos orvosi, állattani és növénytani könyvet és értekezést irt. A mohák tanulmányozásával korszakot alkotott. E munkái : Vorlauflge

Anzeige meiner Beobachtungen von den wahren Geschlechtstheilen der Moose u. ihrer Fortpflanzung durch Saamen (Leipzig 1779) ; Fundamentum historiae naturalis musconmi frondosornm (u. o. 1782-83, kétr., 10-10 tábla rajzzal); Theoria generationis et fruetiflcationis plantarum cryptogamicarum (Pétervár 1784, két rész, 37 tábla rajzzal ; második kiadása Leipzig 1798, 42 tábla rajzzal) ; Sammlung meiner zorstreuten Abhandlungen (u. o. 1793-1797, két köt.). Halála után jelent meg : Species muscorum frondosorum descriptae et tabulisaeneis LXXVII coloratis illustratae (u. o. 1801, Opus posthumum editimi a Fridorico Schwaegrichen). - Lumnitzer Flóra Posoniensis-e számára H. a mohákat dolgozta ki. A mohákat ábrázoló kézi rajzainak egy része nemzeti muzeumunk Széchenyi-féle gyűjteményében van. V. ö. Kanitz Ágost, Megemlékezés H. Jánosról (A magy. orv. és természetv. 1892. vándorgyűlésének munkálataiban, Brassó), H. műveinek legteljesebb jegyzékével.