Harkins, William Draper (szül. 1873. dec. 28. Titusville, Pennsylvania, USA - megh. 1951. márc. 7. Chicago, Illinois), amerikai vegyész; magkémiai, különösen az atommag szerkezetére vonatkozó kutatásai elsőként derítettek fényt a magfúzió alapvető folyamatára; ezen alapul a termonukleáris bomba.

A kaliforniai Stanford Egyetemen doktorált 1908-ban, és 1900-től 1912-ig kémiát tanított a Montanai Egyetemen, Missoulában. Szakmai pályája hátralévő részét a Chicagói Egyetemen töltötte.

Megjósolta a neutron és a nehézhidrogén (deutérium) létezését, továbbá bevezette a tömeghiány fogalmát - ez az atommagban lévő protonok és neutronok közötti kötés energiájának a mértéke. A tömegenergia ekvivalenciájának Einstein-féle elvét alkalmazva megmutatta, hogy négy hidrogénatomot egy héliumatommá egyesítve a tömeg kis részben energiává alakul át. Helyesen tételezte fel, hogy ez a folyamat a csillagok energiájának a forrása. Harkins az elsők között kísérelte meg kiszámítani a világyegyetemben lévő elemek arányát.

Január KFKI Home >  História - Tudósnaptár