HAJÓS GYÖRGY (Budapest, 1912. febr. 21. - Budapest, 1972. rnárc. 17.)

Matematikus, egyetemi tanár. 1929-ben kapott középiskolai matematika-fizika szakos tanári diplomát a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1935-ig középiskolai tanárként tanított, majd ekkor a budapesti Műegyetemen lett tanársegéd. Itt adott elő - közben adjunktussá előlépve -1949-ig. Ebben az évben nevezték ki a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető professzorának a geometriai tanszékre. Itt működött haláláig. A Magyar Tudományos Akadémia 1948-ban levelező és 1953-ban rendes tagjává választotta. Tíz éven át töltötte be az Akadémia matematikai és fizikai osztályának titkári tisztét. Elnökének választotta a Bolyai János Matematikai Társulat is. I965-ben tagja lett a Román Szocialista Köztársaság Tudományos Akadémiájának, I967-ben pedig a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldinának. Két ízben tüntették .ki Kossuth-díjjal; 1951-ben és 1962-ben.

Jelentős eredményeket ért el a geometriai számelmélet, a csoportelmélet, a diszkrét geometria, a rácspontok geometriája, a szerkesztéselmélet, a gráfelmélet, a Bolyai-Lobacsevszkij-geometria, a numerikus analízis és a nomográfia tárgykörökben. Külföldön is nevet szerzett Hermann Minkowski egyik sejtésének csoportelméleti bizonyításával. Így vált a Minkowski-sejtés Hajós-Minkowski-tétellé. Bizonyítása során felfedezéssel bővítette a véges Abel-csoportok elméletét. Kutató- és oktatómunkája mellett tevékenyen részt vett a magyar matematikai közélet irányításában is. Főszerkesztője volt az Acta Mathematica Aeademiae Scientiarum Hungaricae folyóiratnak. Jelentősen hozzájárult a középiskolai matematikatanárok továbbképzéséhez is. 1960-ban magyar, 1969-ben német nyelven jelent meg a kitűnő, összefoglaló, axiomatikus felépítésű Bevezetés a geometriába című könyve.

Főbb művei

Über einfache und mehrfache Bedeckung des n-dimensionalen Raumes mit cinem Würfelgitter. Mathematische Zeitschrift, 1941.; Differenciálgeometria, Bp., I950. SZÁSZ, H.: On a new presentation of the hyperbolic trigonometry by aid of the Poincaré model. Annales Univ. Sci. Budapestiensis etc., Sectio Math., 7. 1964.

Irodalom

RÉDEI László: H. Gy. Magyar Tudomány, 1972.

Sain Márton