HADALY KÁROLY (Nagysziget, 1743. - Pest, 1834. júl. 19.)

Bölcseleti és jogi tanulmányok után mint kir. táblai hites jegyző Batthyány József bíbornok mellett dolgozott. 1777-től bölcseletet tanított a nagyszombati akadémián, majd 1781-től a győri akadémián matematikát tanított. Ezután a pécsi és pozsonyi akadémián, 1810-1831 között a budai (majd pesti) Tudományegyetemen a felsőbb matematika tanára. 1809-től a tiszta és alkalmazott matematikát, ezen kívül 1826-28 között az építészetet adta elő a

Tudományegyetemen és a Mérnöki Intézetben (Institutum Geometricum). 1801-ben a göttingeni tudós társaság tagjai sorába választották. 1831-ben vonult nyugdíjba. Tíz tankönyvet írt, ezeknek egy részében nem csak matematikai, hanem fizikai kérdéseket is tárgyalt. Több tankönyvét külföldön is használták.

Főbb művei

Elementa hydrotechnicae. Bécs-Jaurini, 1783., 7. kiad. 1821., Tentamen publicum ex architectura ... Pozsony, 1806.; Mechanica solidarum. Pozsony, 1808.

Irodalom

FODOR Ferenc: Az Institutum Geometricum. Bp., 1954.

P. Károlyi Zsigmond