Haberlandt, Gottlieb (szül. 1854. nov. 28. Mosonmagyaróvár, Magyarország - megh. 1945. jan. 30. Berlin, Németország), osztrák botanikus, az élettani növényanatómia egyik úttörője; ő vizsgált először növényi sejtkultúrákat (1921).

 Haberlandt első botanikai cikke 1874-ben jelent meg, egy évvel azután, hogy felvették a Bécsi Egyetemre, ahol aztán 1876-ban doktori fokozatot szerzett. Ezután a Tübingeni Egyetemre ment, ahol Simon Schwendener irányítása alatt tanult. Schwendener ültette el benne azt a gondolatot, hogy a szerkezetet és a működést egyidejűleg, összefüggésében kell tanulmányozni. 1880-ban visszatért Ausztriába, és a grazi Műegyetemen botanikát kezdett tanítani. 1910-ben Haberlandt követte Schwendenert a Berlini Egyetem növényélettani tanszékének élén, s megalapította a Növénytani Kutatóintézetet.

 Haberlandt úgy vélte, hogy diákjai nagy hasznát vennék egy olyan osztályozási rendszernek, amely a növényeket funkció alapján rendszerezné. Physiologische Pflanzenanatomie (Élettani növényanatómia; 1884) c. könyvében tizenkét szövetrendszert különböztetett meg funkcionális alapon (mechanikai, felszívásra szolgáló, fotoszintetikus stb. szövetek). Noha rendszerét más botanikusok nem fogadták el, a szerkezet és a környezet összefüggéseinek elemzése hasznosnak bizonyult a növények különféle élőhelyekhez való alkalmazkodásának kutatásában.

Január KFKI Home >  História - Tudósnaptár