GYARMATI ISTVÁN, Szeged (Csongrád vm.), 1929. szept. 5., - Bp., 2002. okt. 23., fizikus. - 1952-ben a KLTE-n matematika-fizika szakon végzett. A fizikai tud. kandidátusa (1958), doktora (1968). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21.). Akadémiai Díj (1970), Állami Díj (1975), Szent-Györgyi Albert-díj (1994). -1950-től a KLTE elméleti fizikai tanszék munkatársa, 1955-től a BME-n aspiráns, 1958-tól tud. munkatárs, ill. főmunkatárs, 1964-től docens, 1968-tól a fizikai int. oszt. vezetője, tud. tanácsadója. Közben a GATE fizikai tanszék alapító tszv. egy. tanára 1968-1975 között. 1975-től az MTA Központi Kémiai Kutatóint. tud. tanácsadója, 1985-től kutatóprof. 1987-94-ben ismét a BME-n oktatott, megalapította a fizikai-kémia tanszéket, melynek 1998-tól kutatóprof.-ként is vezetője. - Kut. területe: elméleti és matematikai fizika, fizikai kémia. Klasszikus kontinuumok térelméletének az irreverzibilis folyamatok termodinamikájára való alkalmazásával ért el elsőnek Mo.-n a nemzetközileg is elismert eredményeket, ill. hozzájárult a kémiai reakciók kinetikájának az irreverzibilis termodinamika elmélete alapján történő kifejtéséhez. 1961-ben kidolgozta az első nemlineáris irreverzibilis termodinamikai elméletet az általánosított reciprocitási relációkkal együtt. 1965-ben megfogalmazta a termodinamika Gauss-típusú lokális differenciálelvét, majd 1968-ban annak integrált alakja segítségével a disszipatív folyamatok kormányzó elvét. 1977-ben kidolgozta a termodinamika hullámelméletét, majd (Lengyel Sándorral közösen) 1980-ban megalapozta a kémiai reakciók kinetikájának termodinamikai elméletét.

F. m.: Bevezetés az irreverzibilis termodinamikába (Bp., 1961); Nemegyensúlyi termodinamika (Bp., 1967; angolul 1970; bőv. kiad. oroszul 1974); On the phenomenological basis of irreversible thermodynamics. I-II. (Periodica Polytechnica, 1961); On the Fundamentals of Thermodynamics (Acta Chim. Hung., 1962); On the relation between Onsager? s and Prigogine's principles (Zeitschrift Physikalische Chemie, 1967); Generalization of the Governing Principle of Dissipative Processes to Complex Scalar Fields. Quantum Mechanics as "abstract" transport theory (Annalen der Physik, 1974); On the wave approach of thermodynamics and some problems of non-linear theories (J. Non-equili. Thermodynamics, 1977); On the thermodynamics of elementary chemical reactions in homogeneous systems. Lengyel S.-sel (Journal Chem. Phys., 1981).

Irod.: Megszállottak. Öt magyar fizikus. Szerk. Staar Gyula (Bp., 1991).

Székfoglaló: Irreverzibilitás - nem-linearitás. Elhangzott: 1983. jan. 18.; Kémiai reakciók entrópiagyorsulása. Elhangzott: 1991. jan. 22.

Burucs Kornélia