Graenzenstein Béla, volt pénzügyminiszteri államtitkár, szül. Oraviczabányán 1847 aug. 5., megh. Bpesten 1913 jan. 10. Bécsben és Tirolban természettudományokkal foglalkozott, azután a selmeczi bányászakadémiát végezte el. Járt a lüttichi belga egyetemen is, ahol vaskohászattal, kőszénbányászattal foglalkozott és Belgium számos nagy ipartelepét tanulmányozta. 1870-ben állami szolgálatba lépett, aztán mint főbányatanácsos megvált eredeti szakmájától s 1886. a dohányjövedék igazgatását vette át. 1895-ben megbízták az 1896-iki ezredéves kiállítás igazgatásával, de már rövid idő múlva pénzügyi államtitkárrá nevezték ki s 1905-ig viselte ez állását. 1905-ben valóságos belső titkos tanácsos lett.