Gorka Sándor, zoológus, szül. Ungváron 1878 okt. 12. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 1899-ben a bogarak bélcsövének szerkezetéről írt munkáját a budapesti egyetem a Margó-díjjal tüntette ki. Ugyanekkor választották meg asszisztensnek az egyet, zoológiai és összehasonlító bonctani tanszék mellé. Azóta mint tanársegéd és 1907 óta mint adjunktus áll az egyetem szolgálatában. 1906 óta a Kir. Magy. Természettudományi Társulat titkára és a Természettud. Közlöny szerkesztője, 1913. a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése szintén titkárává választotta. Nagyszámú, jobbára biológiai tárgyú dolgozatai a hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. Nagyobb dolgozatai: Adatok a coleopterák táplálócsövének morphologiai és physiologiai ismeretéhez (1901) ; Az állatok psychikal életéről (1902) ; Az állatok öncsonkítása és fájdalomérzése (1902) ; Az ember származása és helye a természetben (1904) ; Az ehető csiga nyálmirigyeinek élettani szerepe (1904) ; Az állatok szervezete, élete, fejlődése és származása (1908) ; Anat. és élettani adatok a bogarak Malpighi-edényei működésének megítéléséhez (1913) stb. E Lexikonnak is munkatársa.