Goldziher Károly, matematikus, az előbbinek fia, szül. 1881 febr. 26. Budapesten. Egyetemi tanulmányait a József-műegyetemen, a budapesti, majd a göttingeni egyetemen folytatta. 1903-ban középiskolai tanári, 1904. bölcsészetdoktori oklevelet nyert. 1904-06-ig a magyar életbiztosítási társaságok halandósági táblázatait szerkesztő központi hivatal vezetésére hivatott meg, majd főgimnáziumi tanár lett s 1908 óta a polgári iskolai tanítóképző intézet tanára. 1911-ben a József-műegyetemen a politikai és kereskedelmi számtani tárgykörből magántanári képesítést nyert. Titkára volt az amsterdami VII. biztosítástudományi kongresszusnak (1912). Az irodalomban és a tanszéken hathatós tevékenységet fejtett ki a matematikai tanítás módszertani reformja körül és kiváló része volt a középiskolai tanáregyesület matematikai szakbizottsága munkálataiban. Hazai és külföldi szakfolyóiratokban számos matematikai, politikai, számtani és tanügyi, úgymint számos bírálati dolgozata jelent meg. A matematikai tanításra vonatkozó bibliográfiai munkáját az amerikai kormány adta ki (1912).