GOLDMARK PÉTER KÁROLY (Budapest, 1906 dec. 6.-Port Chester, 1977. dec. 7.)

Dédapja G. József volt, a zeneszerző G. Károly testvére, jeles kémikus és lánglelkű forradalmár, aki nemcsak 1848 bécsi forradalmi mozgalmaiban vett részt, de - emigránsként - Amerikában is, az Észak-Dél háborúban, az északiak oldalán. Nemcsak szellemével, hanem újfajta puskagyutacs találmányával is segítette a hadsereget.

G. P. K. büszkén vállalta őseit. (Nevében a Károly tudatos emlékezés a zeneszerző rokonra!) Maga is vonzódott a zenéhez, késő éveiben szívesen muzsikált a szomszédjában lakó Benny Goodman-nel. Pesti középiskolás korában azonban fizikai ismereteivel és készségével lepte meg tanárát. Nem csoda hát, hogy amikor családjával 1920-ban Bécsbe emigrált, a bécsi műszaki egyetemre jelentkezett. Ezután Berlinben folytatta tanulmányait, a charlottenburgi műszaki főiskolán tanult, és dolgozott Gábor Dénes mellett, aki felismerte a fiatal kutató tehetségét, és további kutatásokra ösztönözte. G. P. K. visszatért tehát Bécsbe, s itt Ernst Mach professzor irányításával megírta Egy új eljárás ionok sebességének meghatározására című értekezését, amelyet a bécsi tudományos akadémiának nyújtott be.

Már ekkor intenzíven érdeklődött a még gyermekcipőben járó televíziózás iránt. A BBC-ben megindult kísérletek nyomán G. P. K. egy olyan berendezést állított össze, amelynek 2,5 x 3,8 centiméteres képernyőjén sikerült képet kapnia. Ez 1926-ban történt: Goldmark huszadik születésnapján!

Sikerei nyomán az angol Pye társaság alkalmazta őt, majd újabb rövid bécsi tartózkodás után 1933-ban New Yorkba hajózott. Itt 1935-ben a CBS hírközlési társaság munkatársa - később kutatási laboratóriumának vezetője, majd a társaság igazgatója, utóbb alelnöke - lett. Csakhamar felhagyott a mechanikus televíziós berendezések kísérleteivel, és új útra tért: az elektronikus - képcsöves - televíziós készülékekkel kezdett foglalkozni. 1940-ben mutatta be találmányát: a gyakorlatban használható színes televíziót.

A második világháború alatt, haditechnikai kérdésekkel foglalkozva, megoldotta a német radarkészülékek zavarásának kérdését. A háború után tökéletesítette színes tv eljárását, amelyet már az űrkutatás során is alkalmaztak: ennek révén láthatták szerte a világon a Holdon tett első emberi séta számos mozzanatát. Ő dolgozta ki a televízió orvosi alkalmazásának elméletét és gyakorlatát, és nevéhez fűződik a "hosszan játszó", népszerű nevén: a mikrobarázdás hanglemez kifejlesztése. Zseniális módon oldotta meg a televíziós kép "konzerválását" is: eljárása, az EVR (electro video recording) a képmagnetofon elterjedéséig maradt elismert és közkedvelt módszer.

Már hetvenegyedik évében járt, amikor az Egyesült Államok elnöke, Jimmy Carter - 14 tudóstársával együtt - neki is átnyújtotta a tudományos munka legmagasabb amerikai elismerését jelentő nemzeti tudományos érdemérmet a National Medal of Science-t. 1977 decemberében maga vezette autójában halálos balesetet szenvedett. Életrajzi visszaemlékezése: Goldmark, C. Peter-Lee Edson: Maverick Inventor - My Turbulent Years at CBS. (New York, 1973.)

Irodalom

VÉGH Ferenc: A televízió magyar származású "varázslója": G. P. K. Nyelvünk és Kultúránk, 1984.

Végh Ferenc