Gerlóczy Zsigmond (alsóviszokai), orvos, szül. Budapesten 1863 jún. 25., orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1887. avatták orvosdoktorrá. Fodor József tanár intézetében a fertőtlenítő eljárásokat tanulmányozta, melynek eredményeként a budapesti fertőtlenítő eljárást szabályozták. 1890-ben a Szt. Rókus kórház fertőző osztályára rendelő orvossá, 1894. a fertőző betegek új kórházában, a Szt. László kórházban főorvossá nevezték ki. 1898-ban a heveny és fertőzőbetegségek kór- és gyógytanából magántanári képesítést nyert. 1912-ben megkapta az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet. 1901 óta a műegyetemen az építési egészségtana tanára; évek óta előadója az iskolaorvosokat és egészségtan tanárokat képező tanfolyamnak is. G. nagy tevékenységet fejtett és fejt ki az Országos Közegészségügyi Egyesületben mint főtitkár, az Egészség, az Ifjúság és Egészség, Az Egészség könyvtárának szerkesztője ; titkára volt a VIII. nemzetközi higiénikus és demográfiai kongresszusnak, tevékeny részt vett a Közkórházi orvostársulat megalakításában, a Samaritánus egyesületben stb. Irodalmi dolgozatai a higiénia igen fontos fejezeteit viszik előbbre és a fertőző betegségek kór- és gyógytanát tárgyalják.