Fuchs, Immanuel Lazarus, német matematíkus, szül. Moschinban (Posen) 1833 máj. 5., megh. Berlinben 1902. ápr. 26, Több középiskolán tanárkodott, 1865. a berlini egyetemen magántanári képesítést nyert s u. o. 1866. rendkívüli tanárrá neveztetett ki ; 1869-74. Greifswaldban, 1874-75. Göttingenben, 1875-84. Heidelbergben volt egyetemi rendes tanár, 1884 után a berlini egyetemen működött e minőségben. Értekezései, melyek különböző szaklapokban jelentek meg, többnyire algebrai és függvénytani kérdésekkel foglalkoznak. Különösen a differenciál-egyenletek által értelmezett függvények elméletére vonatkozólag végzett alapvető vizsgálatokat. Kronecker halála után a Journal für die reine und angewandte Mathematik szerkesztője lett. 1899 máj. 5. a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották.