Fraunhoffer Lajos, meteorológus, szül. Kiskomlóson 1865 jan. 9. A gimnáziumot Szegeden és Nagybecskereken, az egyetemet Budapesten, Berlinben és Lipcsében látogatta, ahol a matematika-fizikai szakot hallgatta. 1889-ben a meteorológiai intézetbe lépettbe mint kalkulátor, 1891. annak asszisztense, 1894. adjunktusa és a klimatológiai osztály vezetője, amely minőségben a klimatológiai évkönyvet szerkeszti; 1912 óta az intézet aligazgatója. Rónával együtt megírta Magyarország hőmérsékleti viszonyai-t (meteorol. int. kiadvány). Ismeretelméleti cikkei az Annalen der Naturphilosophie-ban jelentek meg.