Fölser István, műegyetemi tanár, szül. Budapesten 1838 jan. 29., megh. u. o. 1907 okt. 17. Tanulmányait is itt végezte a József-műegyetemen, hol 1863-67-ig tanársegéd volt. Ekkor az ábrázoló mértan segédtanárává s 1869. rendes tanárává neveztetett ki. 1882-84-ig az egyetemes és vegyészeti, 1887-91-ig a gépészmérnöki szakosztály dékánja volt. Geometriai cikkei főleg a Műegyetemi Lapokban jelentek meg. Ezekkel, de különösen eladásaival az ábrázoló geometria tudományos kezelésének úttörője volt hazánkban.