FLERKÓ BÉLA, *Pécs (Baranya vm.), 1924. jún. 14., - Pécs (Baranya m.), 2003. ápr. 12., orvos, anatómus. - 1950-ben szerzett orvosdoktori oklevelet a Pécsi Tud. egy. Orvosi Karán. Az orvostud. kandidátusa (1956), doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1982. máj. 7.), 1985-96-ban a Pécsi Akad. Bizottság (1995: Pécsi Területi Biz.) elnöke, 1985-tól a Kutatásetikai Biz. tagja. 1988-tól az Európai Akad. (London) tagja, 1968-1985 között a Nemzetközi Agykutató Szervezet (IBRO) vb-tagja, 1972-76-ban a Nemzetközi Neuroendokrinológiai Társ. alelnöke, 1988-92-ben elnöke. 1966-67-ben a M. Élettani Társ. elnöke, 1973-81-ben a M. Endokrinológiai Társ. elnöke, 1980-85-ben a MOTESZ vezetőségi tagja, 1981-85-ben a M. Anatómus Társ. elnöke. Akadémiai Díj (1963), a Munka Érdemrend arany fokozata (1976), Állami Díj (1978), Szent-Györgyi Albert-díj (1992), a M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1995), A Tudományért Nagydíj (Arany János Közalapítvány, 1998), Dr. Szabó György-díj (Hemingway Alapítvány, 2000). - 1948-tól a Pécsi Tud. egy. Orvosi Kara (1951: POTE) Anatómiai és Szövet-fejlődéstani Int. gyakornoka, 1951-től adjunktus, 1961-től docens, 1964-1992 között intézetig. prof., 1992-től prof., 1994-től prof. emeritus. 1979-1985 között a POTE rektora. - Kut. területe: neuro-endokrinológia, főként az agyalapi mirigy neurohumorális működési és szabályozási folyamatai, valamint szaporodásbiológiai kérdések. Fontosabb eredményei az ösztrogénérzékeny neuronok kimutatása és lokalizációjuk pontos meghatározása immunszövettani módszerekkel; a neuro-hormonális feedback felfedezése és bizonyítása; az androgen sterilizáció pathomechanizmusának értelmezése; az LH-RH neuronrendszer lokalizálása immunszövettani módszerrel.

F. m.: Die Epithelien des Eileiters und ihre hormonalen Reaktionen (Zeitschrift für mikr.-anat. Forsch., 1954); Oestrogen sensitive nervous structures in the hypothalamus. Szentágothai J.-vel (Acta endocr., 1957); Hypothalamic Control of the Anterior Pituitary. Szentágothai J., Mess B. és Halász B.-vel (Bp.,1962, oroszul 1965, angolul 1968 és 1972); The central nervous system and the secretion and release of luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. (Szerk. A V. Nalbandov: Advances in Neuroendocrinology. Urbana, 1963); On the mechanism of androgen sterilization. Többekkel (Neuroendocrinology, 1969); The LH-RH neuron system of the rat and rabbit and a new insight into the hypophysiotrophic area of the hypothalamus (Folia endocrinol. jap., 1981); Estrogen-sensitive neurons in the forebrain of the rat: from hypothesis to ultrastructural localization. Többekkel (Szerk. W. G. Rossmanith, W. A. Scherbaum: New Development in Bioscience 6. Berlin, New York, 1992).

Irod.: Hallama Erzsébet: Fele játék, fele gyötrelem. Tudósportrék (Bp., 1986).

Székfoglaló: Kísérletes anovulációs kórképek. Elhangzott: 1970. máj. 13. (MTA Biológiai Tud. Oszt. Közleményei, 1970); LH-RH neuron rendszerek. Elhangzott: 1983. márc. 15. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984).

Burucs Kornélia