FINKEY JÓZSEF (Sárospatak, 1889. nov. 27. - Sopron, 1941. ápr. 7.)

Középiskolai tanulmányait a Sárospataki Kollégiumban végezte. Bányamérnök-hallgatóként a Selmecbányai Főiskolára iratkozott be 1907-ben. A tudományos munka iránti elhivatottságát hamar bebizonyította: hallgatóként már négy tudományos cikket jelentetett meg a szaklapokban.

1911-től a Drenkovai Bányaüzemnél (Krasso-Szörény vármegye) volt gyakornok. 1914-ben tanársegédként, a Főiskola Bányaműveléstani Tanszékére került vissza, ahol 1918-ban adjunktussá nevezték ki. 1919-ben megjelent első szakkönyve, a Bányatelepítések tervezése, amelyet mind a hallgatók, mind a gyakorlatban dolgozó szakemberek éveken át használtak. Az első világháború után, 1919-ben - az 1735-ben Selmecbányán alapított - Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Sopronban talált új otthonra. Az 1923-as oktatási reform során egy új tanszék, az Érc- és Szénelőkészítési Tanszék alapítására is sor került. Az új tanszék vezetésével F. J.-t bízták meg.

Nyilvános egyetemi tanárrá 1934-ben nevezik ki, és akkor lett az MTA levelező tagja is. 1940-től az Akadémia rendes tagja.

Elméleti munkássága az ásványelőkészítés csaknem minden területét átfogta. Az aprítás elmélete, a szemcséknek közegben való mozgása, az ásványelőkészítési függvények továbbfejlesztése, a flotálás alapelveinek megfogalmazása és a szén brikettezése terén maradandót alkotott.

A szemcséknek közegben való mozgását a Springer Kiadónál megjelent német nyelvű munkájában foglalta össze. Itt adta közre a nyugvó közegben függőlegesen lefelé mozgó szemcse mozgástörvényeit is. Az általa levezetett foronómiai (mozgástani) függvények egyetemi tankönyvekben és jegyzetekben ma is megtalálhatók.

Főbb művei

Bányatelepek tervezése. Selmecbánya, 1918.; Die Wissenschaftlichen Grundlagen der nassen Erzaufbereitung. Berlin, Springer-Verlag, 1923.; Ugyanez angol nyelven az University of Missouri. 1931., és orosz nyelven a Charkovi Bányászati Főiskola kiadásában, 1934; Ércelőkészítéstan I. és II. (kőnyomat) Sopron, 1925.; Ásványszenek brikettezése. Sopron, 1930.; A flotációs ásványelőkészítő eljárás. Sopron, 1937.

Pethő Szilveszter