FALLER KÁROLY (Selmecbánya, 1857. máj. 21. - Budapest, 1913. máj. 30.)

F. Gusztáv bánya- és kohómérnök fia. 1875-ben iratkozott be a selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémiára. Tanulmányai befejeztével 1878-tól gyakornokként Hornyospatakon, Oláhbányán, majd a kapnikbányai kohónál dolgozott és 1881-ben a fémkohászati szakon tett államvizsgát. Ez év júliusától bányagyakornok a budapesti Főfémjelző Hivatalban, majd 1882. augusztusától II. oszt. kohótiszt és kémlész a selmeci ezüstkohónál. Ezzel egyidőben a selmeci bányaiskolában a kohászat tanára 1891-ig. Ezt követően 1896-ig különböző helyeken mint mérnök tevékenykedett, majd II. oszt. akadémiai tanár lett. 1906-tól haláláig I. oszt. akadémiai tanárként vezette a fémkohászati tanszéket.

Tanulmányútjai keretében csaknem egész Európa fémkohóival és fémkohászati intézményeivel megismerkedett. Az alapos felkészültségű és látókörét egyre bővítő professzornak négykötetes fémkohászati kézikönyve az első magyar nyelven megjelent ilyen jellegű mű volt, mely félévszázadon át e szaktárgy tan- és szakkönyveként szolgált. Ebben a szakmai nyelvváltozást szembetűnően mutatta az, hogy F. K. minden új magyar szakkifejezés mellett zárójelben az akkor használatos német nyelvűt is szerepeltette. Munkájában már megtalálhatók a legújabb technológiai megoldások is.

Szakirodalmi munkásságának gazdagságát e főművén kívül további 14 közleménye is fémjelzi, ezek nagyobb része a Bányászati és Kohászati Lapokban jelent meg. Ezek között szerepelt olyan, a színes fémekkel foglalkozó metallográfiai tanulmány is, amely ezt az akkori tudományos életben szinte ismeretlen tárgyat népszerűsítette és hasznosságát kiemelte, valamint elsőként foglalkozott az alumíniummal.

Jelentősen fejlesztette e tantárgy oktatásának eszközparkját és kibővítette vele a hallgatók hagyományos kéthetes "naggyakorlatának" programját is.

Tudományos szakírói és oktatói tevékenysége mellett részt vett az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint elődje, a Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesület munkájában. 1898-1901 között elnöke volt az akadémia ifjúsági Önképző Egyesületének.

Irodalom

HORVÁTH Zoltán: A fémkohászati tanszék története. Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat, 104. 1971.; ROMWALTER Alfréd: Emlékezés F. K. professzorra. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 122. 1989.

Csath Béla