ERDEY LÁSZLÓ (Szeged, 1910. febr. 12.-Budapest, 1970. febr. 21.)

Középiskoláit Szegeden végezte, melynek során megnyerte a középiskolások országos fizikai versenyét. Ezek után fizika-kémia tanári szakra iratkozott be a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karára. Pályája aztán mégis a kémia felé fordult. A világgazdasági válság éveiben szerezte meg tanári oklevelét. Nehéz volt elhelyezkednie, szerződéses vegyészként dolgozott a Közegészségügyi Intézetben, a Szabványügyi Intézetben, míg végül a Fővárosi Élelmiszer- és Vegyvizsgáló Intézetben nyert alkalmazást. Itt szerezte széles körű analitikai gyakorlatát.

Közben sosem szakadt meg kapcsolata a tudománnyal, végig díjtalan tanársegédként dolgozott a Tudományegyetem III. sz. Kémiai Intézetében. 1949-ben intézeti, 1950-ben rendes tagjává nevezték ki a Budapesti Műszaki Egyetem általános kémiai tanszékére. Itt kezdte meg széles körű és az analitikai kémiában világszerte elismert tudományos kutatómunkáját is, amelyik e tudományágnak szinte egészét felölelte.

Legnevezetesebb eredményeit a térfogatos analízis, a gravimetria, a termikus módszerek és az optikai módszerek területén érte el. Bevezetés a kémiai analízisbe című tankönyve nyolc kiadást ért meg 1945-1966 között. A kémiai analízis súlyszerinti módszerei című háromkötetes műve (1960) németül és angolul is megjelent. Közleményeinek száma közel 400. Az MTA 1951-ben lev., 1955-ben r, tagjává választotta. Két ízben tüntették ki Kossuth-díjjal (1951, 1958).

A térfogatos analízisben az aszkorbinsavnak sokoldalúan használható redukáló mérőoldatként való bevezetése a legjelentősebb eredménye. A kemilumineszcenciás indikátorok terén is úttörő munkát végzett, akárcsak a variaminkék indikátorkénti és fotometriás reagenskénti alkalmazásában. Munkatársaival kidolgozta a derivativtermogravimetria módszerét, a termogravimetriás módszer továbbfejlesztését. A szabadalmaztatott derivatográf egyidejűleg műszer és módszer az anyagok hőkezelése során mutatkozó változásoknak különböző szempontból, azonos időben történő regisztrálására. Eljárását számos iparágban és több tudományágban is alkalmazzák.

Ugyancsak munkatársaival fejlesztette ki oldatos színképelemzési eljárását, mely számos anyag színképes meghatározását egyszerűsíti. Lángfotometriás kalcium titrálási módszere új, azóta számos helyen továbbfejlesztett elvet jelentett. Titernövelő komplex eljárásai - különböző ionok esetében - a meghatározási érzékenység nagyfokú kiterjesztését tették lehetővé.

Irodalom

SZABADVÁRY F.: L. E. Periodica Polytechnica Chem. Eng., 1970.; PADLIK F. In memoriam L. E.; Journal of Thermal Analysis, 1970.; INCZÉDYJános: E. L. Magyar Tudomány, 1970. és Kémiai Közlemények, 1970.; WAGNER F. S.: Hungarian contribution to world civilization. Center Square, 1977.

Szabadváry Ferenc