Demeczky Mihály, matematikus, szül. Bernátfalván, Abauj vmegyében, 1855 május 5. Tanulmányait Kassán és Budapesten végezte, majd államköltségen a berlini, párisi és jénai egyetemeken egészítette ki szakismereteit. Azután több helyütt tanárkodott, míg 1892. a gyakorló főgimnáziumhoz neveztetett ki. 1893-ban pedig a budapesti tud. egyetemen magántanárrá képesíttetett. 1895-ben a II. ker. egyetemi főgimnázium igazgatója és a Ferencz József-nevelőintézet kormányzója lett, 1907. szolgálattételre a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba rendelték be, miután már előzőleg udvari tanácsossá nevezték ki. Számos értekezést írt különösen számelméleti kérdésekről.