Deluc (ejtsd: dölük), Jean André, francia fizikus, szül. Genfben 1727 febr. 8., megh. Windsorban 1817 nov.7. Genfben a kétszázak tanácsának tagja volt, később az angol királynő felolvasójává nevezték ki és a göttingeni egyetemen a filozófia és geológia tanárává. A jenai csata után Angolországba költözött, itt főképen geológiával foglalkozott, de emellett számos fizikai kísérletet is tett. D. fedezte fel 1772. a víz sűrűségének maximumát és annak hőmérsékletét 41 Fahrenheitre határozta meg. Nevezetesebb művei : Recherches sur les modifications de l'atmosphére stb. (2 köt,, Genf 1772) ; Nouv. Idees surla Météorologie (2köt. 8, Paris 1787), amelyben behatóan foglalkozik a légköri vízgőz magaviseletével. Egyéb munkái közül említendők : Essai sur la pyrométrie et l'aréométrie (London 1779) ; Lettres physiques et morales sur ühistoire de la térre et de l'homme (La Hage 1778-1780). D. az atomisztikus fizika lelkes híve volt.