CSÖRGŐ SÁNDOR, *Egerfarmos (Heves vm.), 1947. júl. 16., matematikus. - Bátyja ~ Miklós akadémikus. 1970-ben a JATE TTK-n matematikus oklevelet szerzett. A matematikai tud. kandidátusa (1975), doktora (1984). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1970-től a Bolyai János Matematikai Társulat, 1980-tól a The Institute of Mathematical Statistics tagja, 1984-től választott tagja, 1982-től a Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability tagja, 1988-tól az International Statistical Institute választott tagja. Rényi Kató-emlékdíj (1970), Grünwald Géza-emlékdíj (1974), Erdős Pál Matematikai Díj (1986), Kiváló Munkáért (1988), Akadémiai Díj (1999). -1970-72-ben a JATE Bolyai Int.-ének analízis, majd az analízis alkalmazásai tanszékén gyakornok, 1972-75-ben tanársegéd, 1975-78-ban adjunktus, 1978-87-ben docens, 1987-2001-ben egy. tanár, 2001 óta tszv. egy. tanár. Közben 1990-2000-ben a Michigan Egy. prof. - Kut. területe a valószínűség-számítás és a matematikai statisztika határeloszlás-elmélete. Kidolgozta az empirikus karakterisztikus függvények elméletét, a cenzúra alatti empirikus folyamatok egy approximációelméletét, valamint az erősen összefüggő idősorok nem parametrikus becsléselméletének néhány új alapelvét. Társszerzőkkel megalkotta az empirikus és kvantilis folyamatok súlyozott approximációjának elméletét. Új fejezeteket nyitott a valószínűség-számítás klasszikus határeloszlás-elméletében. Feloldotta a sztochasztika 1713-ból származó problémáját, az ún. szentpétervári paradoxont.

F. m.: Limit behaviour of the empirical characteristic function (Ann. Probab., 1981); Multivariate empirical characteristic functions (Z. Wahrscheinlichkeitsth. verw. Gebiete, 1981); Weighted empirical and quantile processes. Csörgő Miklós-, Horváth Lajos- és D. M. Masonnel (Ann. Probab., 1986); Testing for normality in arbitrary dimension (Ann. Statist., 1986); A probabilistic approach to the asymptotic distribution of sums of independent, identically distributed random variables. E. Haeuslerrel és D. M. Masonnel (Advances Appl. Math., 1988); A probabilistic approach to domains of partial attraction (Advances Appl. Math., 1990); A szentpétervári paradoxon (Polygon, 1995); Density estimation under long-range dependence. J. Mielniczukkal (Ann. Statist.,1995); An approximation to infinitely divisible laws (Acta Math. Hungar., 1995); Universal Gaussian approximations under random censorship (Ann. Statist., 1996).

Székfoglaló: A szentpétervári paradoxon feloldása. Elhangzott: 2002. jan. 23.

Burucs Kornélia