Csató, János (jankafalvi), nyugalmazott alispán, jeles flórista és zoológus, szül. Alvinczen 1833 ápr. 6. 1849-ben Brassóban a székely huszárezredbe állott. Gaál ezredes és Bem tábornok főparancsnoksága alatt a Székelyföldön az 1849. év nyarán lefolyt csaknem valamennyi ütközetben jelen volt. Majd konczai birtokán az ornitológia és ftorisztika tanulmányozására fordította minden idejét. 1861-ben szolgabíró lett, de nyolc hónap múlva leköszönt. 1873 dec. megyei főjegyző, 1874 óta pedig 28 éven át alispán. 1885-ben őfelsége a közigazgatás terén szerzett érdemeiért királyi tanácsosi címmel tüntette ki. A m. Mr. Természettudományi Társulat, az Ornithológiai központ és az Erdélyi Kárpátegylet tiszteletbeli tagjának választotta meg. Nagy madár- és növénygyűjteményét halála esetére a M. Nemz. Múzeumnak ajánlotta fel. Számos zoológiai és botanikai értekezése a hazai és külföldi tudományos folyóiratokban jelent meg. V. ö. Szinnyei, Magyar írók. Megírta Alsó-Fehér vmegye növény- és állatvilágát a vmegye monogr.-ban 1896. Nevét a Centaurea Csaioi Borh. őrzi.